Kompetenceudvikling og kurser

 

Se oversigten over kurser til kommuner >>

Kurser til kommuner

Vi skræddersyer forløb til virksomheder og dig, der arbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats. Vi laver bl.a. tilpassede:

  • workshops
  • opkvalificering af teams/afdelinger
  • digitale eller fysiske kurser/kompetenceudvikling
  • og meget andet med udgangspunkt i jeres behov. 

Få et uforpligtende tilbud >>

Kontakt os 

-

- Lydhør konsulent fra Cabi, som med erfaring og pondus fik medarbejderne til at lytte, reflektere og arbejde med egen beskæftigelsesfaglighed. Forløbet var startskuddet til tættere systematisk samarbejde på tværs af jobfunktioner. Vi kunne som ledere bidrage på en anden måde, end hvis vi selv havde faciliteret udviklingsaktiviteterne.

Jobcenter Odder

Eksempler på skræddersyede forløb

Find inspiration i eksemplerne herunder, som viser bredden og dybden i det, vi tilbyder.

JOBCENTRE

Eksempler på udviklingsopgaver udført for kommuner:

Tre online kompetencemoduler

Kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter gennem tre online undervisningsmoduler.

Mål: At skabe en fælles tilgang blandt virksomhedskonsulenterne for deres samarbejde og dialog med virksomhederne.

Modulerne dækkede også kompetenceudvikling omkring at styrke konsulenternes arbejde med at lave opfølgninger og meningsfyldte beskrivelser.

Online modulerne blev fastlagt ud fra behov, mål og involveringsramme.

En times virtuelt fagligt oplæg

Det fælles kompetenceløft for alle medarbejdere i en afdeling handlede om de handicapkompenserende ordninger og tog udgangspunkt i teamets viden og konkrete udfordringer.

Gennem en times oplæg var der tilrettelagt tid til spørgsmål og svar som del af afdelingsmødet.

Du kan finde inspiration til faglige emner her eller vende jeres behov med Ella Petersen, udviklingschef i Cabi.

Kontakt Ella på ep@cabiweb.dk eller ring til hende på tlf. 5197 7845

Længere kompetenceforløb

Vi har for jobcentre afholdt længere forløb med ledere og medarbejdere for at styrke implementering af ny LAB i teamet, i afdelingen og generelt blandt medarbejderne.

Forløbene har imødekommet de lokale udfordringer og programmet er blevet tilpasset fokus i afdelingen.

Du er velkommen til at drøfte mulighederne med Ella Petersen, udviklingschef i Cabi.

Kontakt Ella på ep@cabiweb.dk eller ring til hende på tlf. 5197 7845

Evaluering, rådgivning og sparring

I relation til et kommunalt udviklingsprojekt vedrørende forebyggelse af sygefravær og indsatser på sygedagpengeområdet har vi haft ansvar for evalueringen.

Cabis tilgang til evalueringen sikrede at kunden undervejs i projektet fik rådgivning og sparring på projektindsatserne.

Indsatsen blev tilpasset løbende, og det sikrede bedre slutresultat gennem en lærende og udviklende evaluering.

Du kan læse mere om, hvordan Cabi arbejdet med evalueringer her

VIRKSOMHEDER

Eksempler på opgaver vi har udført for virksomheder:

Analyse af årsager til sygefravær

I større organisationer og virksomheder har vi stået for årsagsanalyser med udgangspunkt i fraværsdata og interviews af ledere.

Som en del af opgaven er der udarbejdet anbefalinger til kvalificerede handlinger, og anbefalinger er fulgt op med efterfølgende træning af lederne.

På den måde sikres større forandring og mulighed for ændringer på fraværet.

Tag fat i Ella Petersen, udviklingschef i Cabi, og hør mere om analyser, omfang og proces.

Kontakt Ella på ep@cabiweb.dk eller ring til hende på tlf. 5197 7845

Online rådgivning af HR-medarbejder

Gennem kompetenceudvikling på et fagligt lovstof er en HR-medarbejder blevet løftet med udgangspunkt i medarbejderens udfordring og opgaver i virksomheden.

I en virksomhed handlede det om anvendelse af handicapkompenserende ordninger ud fra lokale ansættelsesforhold og forhold i virksomhed.

Men rådgivning kan gælde alle områder, som kan være relevante for ledelse og HR.

Du er velkommen til at drøfte mulighederne med Ella Petersen, udviklingschef i Cabi.

Kontakt Ella på ep@cabiweb.dk eller ring til hende på tlf. 5197 7845

Længere udviklingsforløb

Cabi har stået for længere udviklingsforløb i mange virksomheder med undervisning og træning af ledere og arbejdsmiljøorganisationen.

Målet er altid afhængig af virksomhedens udfordring. Mange forløb har haft som formål at nedbringe sygefraværet.

Vil I også nedbringe sygefraværet?

Så tag fat i Ella Petersen, udviklingschef i Cabi, og hør, hvordan vi sammen kan tilrettelægge et udviklingsforløb.

Kontakt Ella på ep@cabiweb.dk eller ring til hende på tlf. 5197 7845

 

Idéer til skræddersyede udviklingsopgaver for kommuner

Brug for nye kompetencer inden for arbejdet med fx

Lønnede timer | Job på få timer | Småjobs | CV | Skånehensyn | Virksomhedspraktik | Kombination af lønnede timer og virksomhedspraktik | Unge og 4 ugers praktik | Min Plan

Brug for nye perspektiver på områder og målgrupper som fx 

Substitutionsjob | Progression og formål med virksomhedspraktik | Langvarige ledige | Flygtninge- og indvandrerkvinder | Tværfagligt samarbejde | Rimelighedskrav | Skriftlighed | Rehabilitetsplan

Priser

Vi laver kun skræddersyede løsninger. Derfor tager vi altid en dialog før tilbudsgivning.

Kontakt

Ring eller skriv til Ella Petersen og få en snak om jeres muligheder på:

Mail: ep@cabiweb.dk
Tlf.: 5197 7845

Det er altid uforpligtende at få et tilbud fra os.

-

Ella Petersen, udviklingschef i Cabi

Send mail

Webinar

Faglig Go' Morgen med Cabi

En virtuel time fyldt med viden og værktøjer til dig, der arbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats. Se temaer og datoer for webinarene her

Læs mere
Webinar

Book virtuelt oplæg

Book et oplæg fra vores specialister og få et fælles, fagligt brush-up. Oplægget afholdes virtuelt og kan bookes af jobcentre eller andre i den kommunale beskæftigelsesindsats.

Læs mere
Konsulentydelse

Brug Cabi som evaluator

Få en faglig funderet evaluering med anbefalinger til jeres praksis. Vores indgående viden om arbejdsmarkedet, lovgivning og jobcentrenes praksis er central i alle vores evalueringer. Kontakt os og hør mere

Læs mere