Randers FC og Talents of Tomorrow

Lykkes med at hjælpe unge på vej gennem fritidsjob

CASE

Virksomhed: Randers FC Jobakademi
Branche: Sportsklub
Størrelse: Ca. 1,5 medarbejdere
Geografi: Randers
Mere inspiration: Følg Randers FC på LinkedIn

Sådan gør de

Randers FC styrker de unges kompetencer

De unge i Randers FC Jobakademis projekt, Talents of Tomorrow, gennemgår et forløb på 24 timer med kompetenceafklaring, hjælp til CV og ansøgning og ikke mindst et fritidsjob hos Randers FC, som bruges til at afklare den unges kompetencer.

Herefter går projektteamet til klubbens 250 sponsorer og finder det fritidsjob, der passer til den enkelte unge. De unge får løn for alle 24 timer i projektet.

Derfor gør de det

Når de unge ansættes i Talents of Tomorrow, bliver de en del af holdet. Kontrakten er lige så ægte som fodboldspillerens, og de unge repræsenterer også Randers FC. Derfor lægges der stor vægt på, at de siger goddag, når de kommer og ikke mindst kommer til tiden. Ellers trækkes de i løn.

I Talents of Tomorrow er det dog ikke ”fritidsjob for enhver pris”. Finder de i afklaringsforløbet ud af, at den unge i stedet skal starte hos andre lokale tilbud, er det også en succes. Målet er dog, at 90 % af de udsatte unge får et fritidsjob i en sponsorvirksomhed, mens forløbet varer.

-

Gode råd til andre sportsklubber >>

 • Gøre de unge til en del af holdet
 • Række ud til sponsornetværk
 • Bidrage til lokalsamfundet og dets økonomi
 • Samarbejde med andre organisationer såsom folke- og ungdomsskoler.

”Mange virksomheder har rekrutteringsvanskeligheder. Ansæt de unge så tidligt som muligt, så I kan gøre jer attraktive over for dem og forme dem som kommende medarbejdere.”

Tidligere konsulent, mentor og underviser, Randers Jobakademi

De unge kan stadig komme på rette spor i tide

Hos Talents of Tomorrow er der store forhåbninger til, at en tidlig indsats hos de udfordrede unge vil få en betydning i deres voksenliv. Og drømmen for projektet står klar, siger Eline:

”For os handler det om at give de unge noget med herfra. At vi med det, vi gør, og den relation, vi får til dem, kan hjælpe dem videre i deres liv, så de får en god fremtid. Og så kunne det være fedt, hvis vi om to år sad og bryggede på en større udgave af Talents of Tomorrow, hvor flere kommuner og sportsklubber var involverede.”

Eline opfordrer andre virksomheder til at få fat i de unge som arbejdskraft:

”Med den lave arbejdsløshed har mange virksomheder rekrutteringsvanskeligheder. Ser man på fritidsjobbere som en investering, kan man som arbejdsgiver ikke kun være med at gøre en forskel for de unge, men også forme dem som kommende medarbejdere."

”Det er virkelig godt tænkt at bruge fritidsjob til afklaring af, hvad de unge kan og vil."

Jesper Pedersen, seniorkonsulent, Cabi

Seniorkonsulent: Vigtigt med et tæt samarbejde med kommunen

”Det er virkelig godt tænkt at bruge fritidsjob til afklaring af, hvad de unge kan og vil. I denne sammenhæng er det vigtigt at have et godt samarbejde mellem den virksomhed, der hjælper med afklaring, og kommunen. På den måde kan der laves en plan for, hvad der skal ske, hvis den unge som Andreas fortsat har brug for hjælp eller støtte.” Jesper Pedersen, seniorkonsulent i Cabi

Om Talents of Tomorrow hos Randers FC Jobakademi

 • Projekt, der arbejder på at give udfordrede unge hjælp til at finde et fritidsjob gennem Randers FC’s netværk af 250 sponsorer
 • Målgruppen er 13-17-årige folkeskoleelever bosiddende i Randers Kommune, der er erklæret ikke uddannelsesparate. De unge har udfordringer i forskellig grad og kommer ikke alle fra boligsociale områder
 • Forløbet består bl.a. af 16 timers workshops med brug af MILIFE-undervisningsmateriale samt 8 timers arbejde hos Randers FC. Deltagerne får løn for alle 24 timer
 • Projektet har 50-55 deltagere årligt i forløb á 17 deltagere
 • Igennem workshops og erhvervserfaring får de unge kompetenceafklaring, et netværk og øget selvtillid. Kompetenceafklaringen kan bruges til at finde et passende fritidsjob eller senere til valg af uddannelse og/eller arbejde i voksenlivet. Desuden får de unge hjælp til ansøgning og CV

Cabis seks anbefalinger til involvering af samarbejde med erhvervslivet

 1. Brug virksomheder, der vil gøre en forskel for en ung
 2. Flyt indsatsen ud på virksomhederne
 3. Tænk erhvervslivet ind i folkeskolen
 4. Tænk erhvervstræning og brancher tidligt ind i FGU - Forberedende Grunduddannelse
 5. Sæt fokus på fritidsjob
 6. Tænk i job med uddannelsesperspektiv.

Sådan kommer I i gang med at hjælpe unge på vej gennem fritidsjob

Flere tips til arbejdet med unge

Virksomhederne kan støtte de unge i deres uddannelsesvalg, og give dem den ballast, de har brug for, for at kunne fungere i en struktureret hverdag. Cabi har her samlet erfaringer med virksomhedsforløb.

Læs mere

Brug jobcentret som partner

Et partnerskab er en aftale om samarbejde mellem din virksomhed og en kommune eller jobcenter om fx nye medarbejdere. Brug partner-skabsaftalen til at fastlægge en fælles procedure for integrationen.

Læs mere

Se flere cases

Her på siden kan du se flere eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Der er masser af gode og konkrete råd at hente her.

Læs mere

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med en af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Case

Se flere cases

Se eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Arbejder du på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats, er der også inspiration at hente i vores cases.

Læs mere
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR