Novo Nordisk

Lykkes med at skabe ordinære stillinger til mennesker med udfordringer

CASE

Virksomhed: Novo Nordisk A/S
Branche: Medicinalbranchen
Størrelse: Ca. 45.900 medarbejdere
Geografi: Hovedsæde i Bagsværd
Mere inspiration: Følg Novo Nordisk på LinkedIn

Ansætter i projektforløb

Novo Nordisk har flere løbende projekter, som skal gavne mennesker, der har svært ved at finde fodfæste i job. Blandt andet har virksomheden en rekrutteringsstrategi, hvor de ansætter personer med autisme, personer med fysiske og psykiske handicaps samt udsatte unge og tidligere kriminelle i projektforløb. Mange af forløbene ender med en fastansættelse, og det skaber diversitet på arbejdspladsen og værdi for den enkelte.

En vedvarende proces

For at få langvarig succes med rekrutteringsstrategien, har medicinalvirksomheden fokus på en inklusiv ledelsesform, med det formål at alle medarbejdere føler sig inkluderet. Det skaber et inklusivt og diverst team, og virksomheden oplever, at det fremmer kreativiteten og arbejdskulturen. Hos Novo Nordisk er socialt ansvar en integreret del af kulturen, og ledelsen er klar over, at social ansvarlighed er en vedvarende proces.

Ordinært arbejde selv med udfordringer

Hos Novo Nordisk ønsker de at vise både medarbejdere og andre virksomheder, at det kan lade sig gøre at have et ordinært arbejde, selvom man har udfordringer. Derfor ansætter virksomheden de medarbejdere, der har særlige forudsætninger, i ordinære stillinger men med ansættelsesforhold, der er tilpasset den enkeltes behov og formåen. Det giver sikkerhed og værdi for den enkelte medarbejder, og ledelsen ser, at mangfoldigheden med diverse talenter i virksomheden styrker innovationen og rummeligheden på arbejdspladsen. 

Forebyggelse er nøglen til fastholdelse

Hos Novo Nordisk står forebyggelse af sygefravær, fysisk nedslidning og arbejdsulykker højt på dagsordenen. Derfor har virksomheden mange forskellige forebyggende indsatser i gang, som skal styrke arbejdsmiljøet for medarbejderne som fx fleksibelt kontormiljø og arbejdsrammer samt anti-belastningsmuligheder og fastholdelsesplaner. Sådan styrker Novo Nordisk fastholdelsen i virksomheden.

Gode råd fra Novo Nordisk til andre ledere

  • Sørg for, at have din organisation bag dig, og at alle støtter op.
  • Vær bevidst om, at det er en rejse, hvor ikke alt lykkes i første omgang.
  • Spørg om råd og vejledning fra nogle, der har erfaring med emnet.
  • Brug interesseorganisationer til at få hjælp og sparring.

Sådan kommer I i gang med at tage socialt ansvar

Personer med handicap i job

Regeringens ambition er, at flere mennesker med et handicap skal i job. Blandt personer med et handicap er der i dag et uudnyttet potentiale for beskæftigelse.

Læs om arbejdsliv med handicap

Alternativ rekruttering

I samarbejde med jobcentret kan jeres virksomhed rekruttere ledige, som kan have svært ved selv at finde et job. På den måde tager I ansvar for at få flere i job samtidig med, at I sikrer den nødvendige arbejdskraft nu og fremadrettet.

Læs om alternativ rekruttering

Guide: Hvad tager I ansvar for?

Cabi har lavet en guide til dig om virksomheders sociale ansvar, som kan medvirke til, at din virksomhed bidrager til opfyldelse af nogle grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Gå til guiden

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Case

Se flere cases

Se eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Arbejder du på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats, er der også inspiration at hente i vores cases.

Læs mere
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR