Grøn Fokus

Lykkes med at ansætte langtidsledige

CASE

Virksomhed: Grøn Fokus A/S
Branche: Engroshandel med frugt og grønt
Størrelse: Ca. 33 medarbejdere
Geografi: Ishøj / Slagelse
Mere inspiration: Følg Grøn Fokus på LinkedIn

Virksomheden Grøn Fokus tager socialt ansvar

Engrosvirksomheden Grøn Fokus er lykkedes med at ansætte flere langtidsledige fra lokalområdet gennem samarbejde med kommunen. Grøn Fokus har arbejdet med socialt ansvar i mere end ti år og har i 2019 vundet den lokale CSR-pris.

Sådan gør de

Grøn Fokus lykkes med at ansætte langtidsledige i driften og har succes med, at netop de medarbejdere hjælper andre ledige med de udfordringer, der opstår. Virksomheden har uddannet en leder til mentor, som bidrager til, at virksomheden har så gode resultater i arbejdet med de ledige.
Desuden benytter de sig af rotation på arbejdsstationer i driften, så medarbejderne skånes mest muligt.

Specifikt har Grøn Fokus arbejdet med følgende målgrupper:

  • Langtidsledige/kontanthjælpsmodtagere
  • Personer med handicap (fysisk/psykisk)
  • Fleksjobberettigede
  • Tidligere kriminelle
  • Misbrugere
  • Flygtninge/indvandrere.

Grøn Fokus har en politik om at sidestille både fysiske og psykiske udfordringer, så der er gratis fysioterapi samt individuelle samtaler med medarbejderne.

Fastholder og bruger jobrotation
Virksomheden gør mange tiltag for at forebygge nedslidning af medarbejdere ved at have jobrotation mellem deres arbejdsstationer samt at benytte sig af de handikapkompenserende ordninger. Der er et tæt og fast samarbejde med det lokale jobcenter. Flere medarbejdere er blevet opkvalificeret til at kunne varetage andre opgaver i virksomheden, så de derigennem er blevet fastholdt på arbejdsmarkedet.

Derfor gør de det

Grøn Fokus har stort fokus på CSR-arbejdet og på verdensmålene. Virksomheden arbejder med syv ud af de 17 verdensmål og bruger resultaterne fra det sociale arbejde i deres CRM-regnskaber. Virksomheden arbejder aktivt for at hjælpe langtidsledige ind på arbejdsmarkedet. Dette bevirker, at virksomheden er mere rummelig og samtidig får gode, faste medarbejdere ind.

-

Gode råd til andre ledere >>

  • Se værdien i at tage langtidsledige ind – de bliver gode og loyale medarbejdere
  • Hav en mentor i virksomheden, som kan hjælpe med andre ting end det, der foregår på arbejdspladsen
  • Udvikl dine medarbejderes kompetencer ved at inddrage dem i arbejdet med de ledige.

Vi tror på, at virksomhedens medarbejdere i fællesskab er med til at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhæng mellem uddannelses- og erhvervsudvikling i lokalområdet.

Grøn Fokus

Sådan kommer I i gang med at arbejde med socialt ansvar

Fastholdelse

Pas godt på dine medarbejdere. Få overblik over muligheder for kompetenceudvikling, fastholdelse, fleksjob, rotationsordninger, arbejdstilpasning ved sygdom og meget mere.

Læs mere

Brug jobcentret optimalt

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning både ift. fastholdelse af medarbejdere og rekruttering. I denne guide får du serveret alle mulighederne for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere

Se flere cases

Her på siden kan du se flere eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Der er masser af gode og konkrete råd at hente her.

Læs mere

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Case

Se flere cases

Se eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Arbejder du på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats, er der også inspiration at hente i vores cases.

Læs mere
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR