Elis Danmark

Lykkes med at rekruttere og udvikle medarbejdere fra 45 nationaliteter

CASE

Virksomhed: Elis Danmark A/S
Branche: Vaskeri
Størrelse: Ca. 1400 medarbejdere i Danmark
Geografi: Hovedsæde i Søborg med vaskerier i hele Danmark
Mere inspiration: Følg Elis på LinkedIn

Elis Danmark A/S integrerer flygtninge i virksomheden

Elis Danmark A/S med i alt 1400 ansatte udmærker sig ved et stærkt og vedholdende arbejde for at rekruttere medarbejdere blandt flygtninge og indvandrere. Virksomheden har i dag over 45 nationaliteter ansat. Elis Danmark A/S har også fokus på at efteruddanne sine medarbejdere og tilbyder bl.a. VUC-kurser i dansk i arbejdstiden.

Indsats for at passe på medarbejdere

Virksomheden har desuden stort fokus på at undgå nedslidning blandt medarbejderne. Medarbejdertrivsel er også et punkt, hvor virksomheden gør en betydelig indsats. Det betyder bl.a., at Elis gør en indsats for at give medarbejderne fleksible arbejdsvilkår og arbejdstider, som passer til deres livssituation.

Fastholder og opkvalificerer trods Covid-19

Virksomhedens kunder indenfor hotel og restauration har siden marts 2020 været præget af nedlukning. Selvom det har haft markant indflydelse på aktiviteterne i Elis Danmark A/S, har virksomheden gjort en stor indsats for at fastholde medarbejdere og begrænse antallet af afskedigelser gennem bl.a. sprog- og IT-kurser.

Elis Danmark A/S bruger data i CSR-strategi

Data fra Benchmarkmodellen viser, at mennesker efter løntilskudsforløb i Elis Danmark A/S i større grad bliver ansat i forhold til samme data fra servicebranchen. Overbevisende data fra Benchmarkmodellen medvirkede til virksomhedens nominering til CSR People Prize 2021.

Læs mere om

Benchmarkmodellen

Brug Benchmarkmodellen til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar ved at fastholde og inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Opkvalificering

Opkvalificering for medarbejdere, der har brug for noget særligt. I de kommende år vil mange arbejdspladser blive forandret af robotter, automatisering og kunstig intelligens.

Læs mere

Integration

Alle medarbejdere er forskellige. De har forskellige kompetencer, udfordringer og mål. Her er en række gode værktøjer til virksomheder, der ansætter eller åbner dørene for nydanske medarbejdere.

Læs mere

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Case

Se flere cases

Se eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Arbejder du på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats, er der også inspiration at hente i vores cases.

Læs mere
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR