Case: Tæt dialog om virksomhedspraktik

I Halsnæs Kommune er der et særligt fokus på at etablere virksomhedspraktik tidligt i ressourceforløbene. Det betyder, at der er stort fokus på parallelle indsatser, hvor virksomhedspraktikken er i gang samtidig med andre aktiviteter som fx forløb med en diætist, varmtvandstræning eller et behandlingsforløb i psykiatrien.

Praktik tidligt i forløbet

I Halsnæs er der stort set altid en virksomhedskonsulent med til mødet i rehabiliteringsteamet. Det betyder, at mulighederne i virksomhedspraktik fylder på mødet i rehabiliteringsteamet, og at der allerede i indstillingen fra rehabiliteringsteamet er fokus på rammer og potentialer i en virksomhedspraktik. Den viden, som virksomhedskonsulenten byder ind med på mødet i rehabiliteringsteamet, følger dermed med videre.

Det bliver også prioriteret, at det går hurtigt. Når borgeren er til møde i rehabiliteringsteamet om torsdagen, bliver der afholdt møde med den koordinerende sagsbehandler og en virksomhedskonsulent om mandagen. Målet er derefter, at en praktik er i gang inden for de første tre uger.

Opgaverne i praktikforløbet skal matche borgerens delmål

Ifølge teamleder Brian Madsen er det vigtigt, at man finder eller opfinder en funktion på praktikpladsen, som passer til det delmål, der er for borgeren. Det kan godt være, at man så må finde opgaver, som ikke på forhånd eksisterer i virksomheden, men som kan fungere som første skridt for borgeren mod et mål.

Eksempler på dette er:

  • En praktik i en detailhandel, hvor en borger skal passe virksomhedens frokoststue – dvs. tørre borde af, sætte blomster på bordene, sørger for servietter m.m.
  • En praktik på plejecentrene som husalf, hvor borgeren hjælper med at brygge kaffe, sætter en DVD på, går ture med beboerne m.m.
  • Praktik på en folkeskole, hvor borgeren kopierer klassesæt for lærerne.

Alle disse praktikker er tilrettelagt med et mål for øje. Det første eksempel ovenfor var med fokus på, at borgeren på et tidspunkt kan blive klar til at komme i praktik i en butik ved at have fået et lille indblik i branchen og have fået sin gang i en detailvirksomhed.

Ergoterapeuten fra sundhedsafdelingen er også i mange af forløbene en aktiv del af praktikken. Halsnæs har gode erfaringer med, at ergoterapeuten kommer ud på praktikstedet og giver gode råd om, hvordan den pågældende borger bedst muligt tager hensyn til udfordringer, som fysikken giver.

Virksomhedspraktik giver succesoplevelser for borgeren

I følge Brian Madsen er det kun få af de borgere, som er i virksomhedspraktik, der ender med at komme tilbage til rehabiliteringsteamet med henblik på at få førtidspension. Til gengæld har de oplevet flere, som efterfølgende er kommet i fleksjob.

”Jeg tror, at fokus på virksomhedspraktik betyder, at vi får borgeren bedre på vej," siger teamleder Brian Madsen. 

"Vi får borgerens kompetencer prøvet af, og giver mulighed for, at der bliver sået nogle drømme hos borgeren selv. Der er mange af dem, der ikke har troen på, at der er en plads til dem på arbejdsmarkedet, og der kan vi med praktikker give dem nogle andre oplevelser,” mener han.

Et godt virksomhedsnetværk er et must

For at kunne prioritere den virksomhedsretter indsats har Jobcenter Halsnæs udbygget deres virksomhedsnetværk. De har i starten af 2017 47 virksomhedscentre med i alt ca. 170 pladser. Brian Madsen vurderer, at de gode muligheder for virksomhedspraktikker sammen med et fokus på gode parallelforløb er grundlaget for fremover at kunne lave kortere ressourceforløb med gode resultater.

Prioriteringen af den virksomhedsrettede indsats har også betydet, at mulighederne for at etablere småjobs styrkes.

Så få professionelle som muligt i hver enkelt sag

I Halsnæs Kommune har man på tværs af beskæftigelse, sundhed, familieafdelingen og voksen-handicap sat sig for i fællesskab at arbejde med gruppen af borgere med komplekse problemer – en gruppe af borgere, som også er de 3 % dyreste borgere for kommunen. Det drejer sig blandt andet om borgere i ressourceforløb.

Samarbejdet har blandt andet betydet, at man har nedsat et tværfagligt team, som kan give sparring til den koordinerende sagsbehandler.

De koordinerende sagsbehandler har nemlig i Halsnæs ikke blot til opgave at koordinere den samlede indsats, men fungerer som sagsbehandler på alle fagområder. Det har betydet, at der i den enkelte sag kun er ganske få professionelle involveret. Brian Madsen vurderer, at det både bidrager til at skabe helhed og sammenhæng i indsatsen og til at skabe større overskuelighed for borgeren.