Trin 4: Fortæl om jeres sociale ansvar

Trin 3 resulterede i ambitionsniveau for jeres strategiske områder med mål for hver ambition. Kort sagt ved I nu, hvor I gerne vil hen, og hvad I gerne vil opnå.

| Denne guide er gratis for dig og din virksomhed, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Nu gælder det handleplan og formidling

Mange virksomheder arbejder med de gode historier, både internt, men også til fx kunder, presse og lokale medier.

I Trin 4 får du inspiration til arbejdet med en guide og et skema, så I får lavet handleplaner, der er nemme at arbejde med i hverdagen. Når en plan skal tages i brug i virkeligheden, er det bedst med et løbende fokus og ikke mindst opfølgning. I Trin 4 får I også inspiration til, hvordan I griber kommunikationen an.

Da de færreste virksomheder kan løse alle udfordringer alene, er der til slut lidt inspiration til partnerskaber omkring jeres sociale ansvar og Verdensmål 8.

Hvor Trin 3 involverede bestyrelse og ledelse, involverer arbejdet i Trin 4 den daglige ledelse samt medarbejdere. Det er gavnligt at lave en gruppe med relevante personer til at være tovholdere på processen. Det kan være 2-5 personer afhængig af jeres størrelse. Der er som minimum brug for én leder og én projektmedarbejder. 

1. Handleplan

Opgaven er at få lavet en handleplan, der er nem at arbejde med i hverdagen for alle involverede.

I kan nu meget nemt udfylde de fire første kasser fra jeres arbejde i trin 2 og 3. Det er indhold om jeres strategiområder og de aktiviteter, I skal i gang med.

I skal i ledelsen drøfte og fastlægge deadlines, og hvad skal I gøre for at nå målene. Endelig skal der være sat ansvarlige på for hvert område. Husk igen ledelsen og en tovholder.

Se og hent eksempel på udfyldt handleplan her

Hent tom skabelon til at udfylde her

Hent skabelon

2. Kommunikation

I har nu både jeres strategi, jeres ambition og mål samt, hvad I konkret vil gøre på plads, når det gælder jeres arbejde med socialt ansvar. Det har stor betydning for kvaliteten af det, I kan fortælle omverdenen og jeres medarbejdere. Men det betyder også, at det er nemmere at arbejde med fx presse, nyheder og intern kommunikation.

Styrken ved at kommunikere om jeres sociale ansvar er, at historier, fakta og ord kan præge den fortælling, som medarbejdere bringer videre ved møder med leverandører, kunder og andre, men også internt og privat. Sammen med den officielle formidling på fx jeres hjemmeside og ved præsentationer kan det skabe ringe i vandet lokalt og i branchesammenhænge, hvilket kan gøre det nemmere at gennemføre de valgte mål.

Intern formidling

Ledelse skal overveje følgende og få beslutninger kort beskrevet i handleplan, så information om intern kommunikation er samlet ét sted. En uddybet plan og arbejdet bør ligge hos den ansvarlige leder.

 • Hvordan involverer vi medarbejdere i vores handleplan?
 • Hvordan kommunikerer vi internt, både digitalt, fysisk og ved dialog?
 • Afholder vi fællesmøde?
 • Er der fx grupper, som skal have mere specifik viden om et strategisk emne? 
 • Hvordan følger vi op løbende? Fx gennem et fast punkt ved alle afdelingsmøder.
 • Hvor kan medarbejder finde noget skriftligt?

Ekstern formidling

Ledelse samt kommunikation-/marketing-/salgsansvarlig skal overveje følgende og  ligesom med den interne kommunikation - få beslutninger kort beskrevet i handleplan samt uddybet hos ansvarlige.

 • Til hvilke målgrupper skal vi kommunikere hvilke budskaber?
  • Kunder, leverandører og samarbejdspartnere
 • Hvilke kanaler skal vi bruge?
  • Fx mødematerialer, hjemmeside, presse, nyhedsbrev, sociale medier
 • Hvilke formater kommunikerer vi i?
  • CSR-rapportering eller indhold i årsrapport, produktinformation, certificeringer, FN's Verdensmål 8 og evt. andre relevante fx 4 om god uddannelse og 17 om partnerskaber.

 

3. Partnerskaber

De færreste kan løse udfordringer alene. Igennem alle fire trin kan I løbende vurdere, om virksomheden kan stå stærkere og bedre ved at arbejde sammen med andre, når det gælder:

 • værdikæden, hvor I måske sammen med andre kan kombinere jeres kompetencer, teknologier og ressourcer og dermed få nye løsninger sammen
  • Fx trælasthandlen med FSC-mærket træ og CO2 positive leverancher.
 • branchens indsatser, hvor I måske på tværs af markedet kan hæve standarder og dermed imødegå de fælles udfordringer
 • Partnerskaber på tværs med fx NGO’er, civilsamfund eller uddannelsesinstitutioner, som man kan tackle udfordringer sammen med
  • Fx uddannelsesinstitution og teknisk skole.

Download alle skemaer samlet - klar til at udfylde

Vi har samlet skemaerne fra alle trin i ét samlet dokument, så du nemt kan printe og komme i gang med arbejdet.  

Download alle skemaer (Word)

Download

Har du spørgsmål?

Vi tilbyder gratis hotline til virksomheder!

Arbejdet med socialt ansvar er vigtigt! Mål 8 er ét ud af 17. Brug guiden til de enkelte mål. Husk, at det er en løbende proces. 

Tag fat i Marianne Lyngberg Nilsson, hvis du vil i gang med at arbejde med FN's Verdensmål.

Marianne er en erfaren rådgiver over for små og store virksomheder fra et meget bredt branchefelt. Fokus er på positionering, kommunikation og strategi.

Udgangspunktet for dialog er altid virkeligheden i den konkrete virksomhed.

Telefon: 4113 7281
Mail: man@cabiweb.dk

-
Tilbud

Fortæl om jeres sociale ansvar

Er din virksomhed klar, når dine kunder stiller krav til dokumentation? Kan man fx læse om det, I gør, på jeres hjemmeside? Få hjælp fra Cabi og vores konsulenter til opgaven. Så står I bedre.

Læs mere og book forløb
Viden og baggrund

FN's Verdensmål: Meget mere end klima og global ulighed

Hvis du som virksomhed tager socialt ansvar og skaber arbejdspladser til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, så arbejder du allerede med FN's Verdensmål 8.

Læs om Verdensmål 8 her
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR
Viden og baggrund

Lavt fravær styrker bundlinjen

Få gode råd og konkrete værktøjer til at reducere sygefraværet og forbedre trivslen på jeres arbejdsplads.

Læs mere