Trin 1: Få overblik, fakta og baggrund

Det kræver knofedt, energi og stædighed at udvikle virksomheden, så der også er en forretning i fremtiden. Med konkrete skemaer og en guide får du hjælp til arbejdet her. Tillykke med din beslutning og god arbejdslyst!

| Denne guide er gratis for dig og din virksomhed, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Trin 1 involverer mange forskellige fra hele organisationen. I er sammen om opgaven. Det gælder ledelse, udvalgte afdelinger og medarbejdere samt økonomi. Husk også en tovholder, der kan arbejde med dokumenter samt have øje for intern viden og formidling. 

Trin 1 handler om at få et godt overblik for at kunne tage de bedste beslutninger. At arbejde med socialt ansvar er en løbende proces, så det er vigtigt at støbe fundamentet for strategien. Ved at have en solidt overblik har I de optimale forudsætninger for en vellykket proces. Hovedopgaven i første trin er derfor er et godt overblik.

Trin 1 har fokus på, hvad I allerede gør, viden om, hvad jeres konkurrenter, kunder og markedet fokuserer på, og indsigt i, hvilke interessenter virksomheden har. Nødvendig baggrund og viden for at kunne træffe beslutninger. I Trin 1 får I overblik over det sociale ansvar, I allerede tager, hvem der er jeres kunder og interessenter, og hvad konkurrenter gør. For at få et nemt overblik skal I udfylde en skabelon til hvert område. Den viden, som I finder her i Trin 1, skal bruges i de næste trin.

1. Overblik over det sociale ansvar, I allerede tager

De fleste virksomheder tager et socialt ansvar – nogle gange bevidst andre gange. fordi det er en tradition og en kultur. Socialt ansvar afspejler sig ofte ud fra, hvilken type virksomhed man er. Har I fx meget produktion med råvarer, sælger I service eller som engros, og arbejder medarbejdere alene på landevejen eller i et team?

Brug jeres produktionsgang som tjekliste. I gør typisk mere, end I tror. 

Med udgangspunkt i jeres konkrete værdikæde skal I kortlægge, hvilket socialt ansvar I tager i dag. Men også med blik for det sociale ansvar, I har mulighed for at tage. Det er lige fra, at råvarer bliver købt og leveret over evt. produktion til salg. Husk også hele rekrutteringsområdet fra ansættelse til afskedigelse. Hvordan finder I nye medarbejdere, hvordan ansætter I, hvad gør I, når der er sygdom - også den langvarige sygdom - og hvordan passer I på jeres medarbejdere? Hvad sker der i de forskellige afdelinger, og hvilket ansvar tager I lokalt og nationalt? Hvordan håndterer I, at medarbejdere er spredt på forskellige lokationer eller er ude hos kunder?

Med udgangspunkt i fakta fra værdikæden er I klar til at udfylde første skabelon.

I kan finde yderlig inspiration i en lille kort spørgeguide. Den åbner konkret op for et godt afsæt for det videre arbejde. Find den her

På et ledermøde kan I afsætte 1-2 timer til at udfylde denne skabelon.

Praktik inden og efter mødet
Det kan være en fordel, hvis tovholder og en leder inden mødet på et ark oplister kendt viden og fakta om fx sikkerhedspolitik, at I har skoler på besøg, og at trivsel altid bliver vendt på medarbejdermøder. Efter mødet kan leder og tovholder fylde mere ind, som uddyber det, som ledelsen har skrevet ind i skemaet:

Hent eksempel på udfyldt skema med kortlægning af, hvad I gør, her

Hent skemaet til at fylde ud her

Overblikket over, hvad I allerede ved og gør, giver ro. Tillykke med det. Ved at have talt og vendt det fælles i ledergruppen, har I samtidig fået fokus på det sociale ansvar sammen. Jeres proces er dermed godt i gang.

Næste opgave er et kig på jeres konkurrenter.

2. Konkurrenter

Mange tjekker jeres konkurrenter systematisk, når det gælder jeres produkter, nye tiltag og produkter. Måske har I også hørt, at en konkurrent gør noget særligt omkring det sociale ansvar. Eller at kunder har fokus på socialt ansvar som valgkriterie.

Opgaven er nu at få et samlet overblik over væsentlige konkurrenter. Det kan også være samarbejdspartnere eller måske leverandører. Målet er at få et konkret indtryk af, hvilket niveau for det sociale ansvar ”man” arbejder på i branchen, hvor det skaber forretningsmæssige fordele, og hvem I måske kan blive inspireret af.

I første omgang kan en leder og tovholder arbejde med opgaven med input fra medarbejdere. Det, de kommer frem til, skal med på et ledermøde. Dels kan der komme tilføjelser, og dels skal denne viden være fælles.

Først udvælger I de konkurrenter, I vil kigge på.

Så skal I finde materiale.

Hvad kan I finde på deres hjemmesider om socialt ansvar? CSR, FN's Verdensmål, SDG (Sustainable Developement Goal) - kært barn har mange navne. Har de produktblade, har de information i årsregnskab, har de cases, har de været i de lokale medier eller i brancheblade? Spørg også relevante medarbejdere.

Tjek jeres brancheforening. Mange cases og nyheder indeholder viden, I kan opsamle til jeres konkurrentoverblik.

Den viden, I finder, skal samles i dette enkle skema. Det er vigtigt at sammenligne og vurdere, hvor I er ift. konkurrenter. Både, når I halter bagefter, men også når I gør noget andet eller mere end de fleste andre. Er der noget med medarbejdere, som alle gør? Er der et område, hvor I skal op på minimumsniveauer for indsats?

Vær obs på, at hvis I er på det internationale marked, kan kulturforskelle spille ind i aktiviteter, ligesom begreber kan være nuancerede.

Hent eksempel på udfyldt skema med en aktivitet her

Hent skema til at fylde ud her

(Der er typisk mange flere aktiviteter i hver virksomhed).

Øvelsen med at se på konkurrenter og det sociale ansvar kan inspirere, men det synliggør også, hvor I er, og hvilke mål I kan vælge at arbejde efter.

Sidste step i trin 1 er et kig på interessenterne omkring jeres forretning.

3. Interessenter, herunder kunder og samarbejdspartnere

Når I skal analysere interessenter, skal I se på, hvem der har indflydelse på virksomheden, og hvilke kunder der direkte eller indirekte påvirker jeres forretning. Analyse af interessenter er, ligesom overblik over konkurrenter, og hvad I selv gør, de tre vigtige brikker for at kunne tage beslutninger, sætte retning og fokus og komme godt videre med det sociale ansvar og FN's Verdensmål.

I første omgang kan en leder og tovholder arbejde med research på de 5-8 åbenlyse interessenter. Hvem er de, og hvad er relationen. Leder og tovholder kan inddrage flere for at få flere øjne på, hvem der er med til at påvirke virksomheden fra forskellige vinkler.

Derefter skal emnet på ledermøde.

Ledelsens rolle er at drøfte, hvorfor, hvornår og hvordan de enkelte interessenter er vigtige. Mangler der nogen? Vurdér hver interessents betydning for virksomheden og omvendt jeres påvirkning af interessenten. Hvem har størst indflydelse? Vælg de vigtigste.

Denne figur kan inspirere, når I vælger, hvilke interessenter I ser nærmere på:

Hent eksempel på udfyldte figur her

Hent en tom skabelon af figuren her

Når de vigtigste interessenter er valgt, skal I indsamle mere viden.

For at kunne få relevant og brugbar viden ind, skal ledelse og tovholder lave en spørgeramme med spørgsmål til alle interessenter og spørgsmål til udvalgte. En spørgeramme er en liste med spørgsmål og en fælles introduktion ”Vi vil tale med dig, fordi vi ønsker at sætte mere fokus på det sociale ansvar”.

Med spørgerammen sikrer I, at I får mest muligt med, og at alle involverede arbejder i samme retning.

Indhentning af viden sker ved personlige samtaler med fx investorer og leverandører, interviews med kunder, ved spørgeskemaer til medarbejdere kombineret med møde, tjek af medier lokalt og nationalt samt dialog med jeres kontakter hos myndigheder og i brancheorganisationer.

Udbyttet fra samtaler, spørgeskema og dialog samler tovholder i ét dokument til ledelsen.

Vi har samlet skemaerne fra alle trin i ét samlet dokument, så du nemt kan printe og komme i gang med arbejdet. Du finder det under Trin 4. 

I er nu færdige med Trin 1

Med til næste trin har I skabt konkret overblik over:

  • Det, I selv gør.
  • Jeres konkurrenter.
  • Jeres interessenter.

I står med dette overblik som et solidt fundament for det, I skal træffe beslutninger om i næste trin. I er klædt på til at tage beslutninger, som vil give jer en stærkere position omkring socialt ansvar på arbejdspladsen. En position, som taler ind i FN's Verdensmål 8.

Inden I går videre til Trin 2, kan I glæde jer over, at I nu er godt klædt på til at træffe beslutninger om jeres sociale indsats ift. FN's Verdensmål. I Trin 2 skal I afdække og prioritere forretningsmulighederne, så I kan beslutte retningen og fokus på jeres sociale ansvar.

Gå til Trin 2