Spørgeguide

Brug disse spørgsmål til inspiration i analysefasen, og brug jeres drøftelser igen, når I skal sætte retning i trin 2 og succesmål i trin 3.

Hvor mange medarbejdere har I?

  • Fuldtid, deltid, permanente, sæsonansatte, ad hoc…
  • Ved sæsonansatte, er det lokale eller udenlandske medarbejdere?

Hvordan er kønsfordelingen hos jer?

  • Kønsfordeling i ledelsen?
  • Kønsfordeling blandt øvrige medarbejdere?
  • Status på lønniveau for samme type opgaver fordelt pr. køn

Hvordan er aldersfordelingen hos jer?

Hvordan er elev/lærlinge statussen hos jer, nu og de kommende år?

Hvordan videreuddanner I medarbejdere?

  • Hvor meget uddannelse får hver medarbejder? Fx i timer.
  • Fordeling på medarbejderniveau/kategori

Når I får drøftet og set på data vedrørende disse spørgsmål, vil vejen være åben for en fælles tilgang, også på andre områder end disse.

Vent tilbage til Trin 1