Seniorpolitik

Mange virksomheder vælger at udarbejde en seniorpolitik eller seniorpraksis som redskab til at fastholde de erfarne ældre medarbejdere.

Formålet med at lave en seniorpolitik er at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bedst planlægges af hensyn til både medarbejderen og virksomheden. 

En seniorpolitik kan indgå som den del af en livsfasepolitik, hvor I sætter fokus på jeres medarbejdere og de særlige tilbud, I ønsker at tilbyde alt efter, hvor de er i deres liv.

Den skal være med til at sætte fokus på værdien ved seniorer på arbejdspladsen og vise, hvad mulighederne er. En seniorpolitik er mest kendt for at beskrive, hvordan medarbejdere kan fastholdes og trinvis trappe ned, inden de til sidst forlader arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at understrege, at en seniorpolitik ikke skal opfattes som en måde at afskedige på, men ligeså meget at inkludere og fastholde de ældste medarbejdere.

Men en seniorpolitik kan også være en forebyggelse af sygefravær specielt for denne gruppe. Eller det kan være en plan for at fastholde seniormedarbejdernes ressourcer og viden på arbejdspladsen.

Seniorpolitikken betyder for virksomheden:

  • at muligheder for individuelle tilpasninger af jobbets omfang og indhold er kendt af alle
  • at I kan fastholde seniormedarbejderens arbejdskraft
  • at viden bliver fastholdt i virksomheden
  • at seniormedarbejderens viden bliver givet videre
  • mindre fravær
  • tilfredse medarbejdere og ikke mindst tryghed for jeres seniorer.

Det er vigtigt, at den seniorpolitik, der iværksættes, er kendt af alle og gælder alle. Det er en god idé at have en fast praksis om, at når en medarbejder fylder et bestemt antal år, skal der afholdes en medarbejdersamtale, som afsluttes med en konkret aftale for den enkelte medarbejder. 

Som med alle andre politikker er det hensigtsmæssigt, at seniorpolitikken tages op med jævne mellemrum for at drøfte, om den skal ændres. F.eks. hvis pensionsalderen ændres.

Ansvaret for et vellykket seniorarbejdsliv er også medarbejderens

Ansvaret for et vellykket seniorarbejdsliv hviler både på medarbejderen og på virksomheden. 

Vilkår i seniormedarbejderes privatliv kan ændres. Derfor er det en god ide løbende at tale sammen om, hvorvidt den individuelle aftale, der er indgået, fortsat passer, eller om der er behov for yderligere tilpasning.

-
Viden og baggrund

Gode råd til seniorsamtalen

Samtaler kan være med til at fastholde seniorer i virksomheden. Bliv godt klædt på til seniorsamtalen med disse gode råd.

Få gode råd
Case

Seniorpolitik skaber fastholdelse og løser rekrutteringsproblemer

Med cirka 100 medarbejdere, der har rundet 60 år, er Idealcombi ikke i tvivl om, at en seniorpolitik er en praksis, der er kommet for at blive. Den skaber nemlig resultater, der er dyre at undvære.

Læs case
Viden og baggrund

Forskning: Seniorerne vil gerne blive længere i virksomheden

Ny forskning viser, at tilbagetrækningsalderen er steget markant de seneste 15 år. Seniorforsker fra VIVE, Mona Larsen, giver her fire gode råd til, hvordan du som virksomhed kan fastholde dine ældre medarbejdere.

Bliv klogere her

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til seniorpolitik?

Kontakt os og få sparring.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |