Alle skal arbejde længere

Ændringen af pensionsloven betyder, at alle skal arbejde længere. Og da stadig færre kommer til arbejdsstyrken, er der opstået et endnu større behov for at arbejde bevidst med at fastholde de erfarne medarbejdere i virksomhederne.

Der er meget, du kan gøre som virksomhed

Når du fastholder ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden. Læs, hvordan du med en bevidst indsats undgår fysisk og psykisk nedslidte medarbejdere, der stopper deres arbejdsliv for tidligt.

Det er et fælles ansvar mellem virksomheden og medarbejderne at fastholde de erfarne medarbejdere længst muligt på arbejdsmarkedet. Men en forudsætning for, at det bliver et fælles ansvar, er, at muligheder for tilpasning af jobbet er kendt af alle.

-

Fra talrige undersøgelser ved vi, at følgende kan være medvirkende til at fastholde medarbejdere længere tid på arbejdsmarkedet:

 • God ledelse, som ser og anerkender medarbejderne, også de ældre. Det gælder for alle generationer
 • Signaler fra ledelsen om at virksomheden gerne vil fastholde de erfarne medarbejdere
 • Anerkendelse til medarbejderne for deres bidrag og interesse i fortsat udvikling
 • Mulighed for fleksibilitet i arbejdstid og opgaver (tilpasning af jobkrav)
 • Forventning om og mulighed for fortsat faglig udvikling
 • Fokus på opkvalificering og efteruddannelse igennem hele arbejslivet
 • Kendskab/rådgivning om tilbagetrækningsordninger som fx efterløn, delvis efterløn og pension. Mange ældre medarbejdere kan ikke trække sig tilbage så tidligt, som de forventede
 • Anerkendelse af viden og kompetencer
 • Seniorsamtale/personlig rådgivning 
 • Seniorpolitik/livsfasepolitik/generationspolitik på arbejdspladsen.
 • Handicapkompenserende ordninger - Måske har seniormedarbejderen pådraget sig fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser gennem et langt arbejdsliv. I nogle tilfælde kan disse ordninger være relevante

Hvornår betragtes man som senior i din virksomhed?

Nogle steder sker der en automatisk forøgelse af feriedage fra en bestemt alder, men har I fået tilpasset jeres definition til den ændrede pensionsalder? Det kan i dag være alt for tidligt at tale om ”senior”, når en medarbejder fylder 50 eller 55 år, for der er stadig 10–15 år tilbage på arbejdsmarkedet.

Og det er vigtigt fortsat at holde fokus på den faglige og personlige udvikling, hvis medarbejderen fortsat skal være på arbejdsmarkedet.

Hvilken alder, der sættes, afhænger desuden meget af typen af job, branchen og ikke mindst den enkelte person. Husk, at der kan opstilles en praksis, men det afgørende er at tage udgangspunkt i den enkelte medarbejdes behov og muligheder.

Selvom man ofte taler om seniorer som en homogen gruppe, er det i et beskæftigelses-og fastholdelsesperspektiv meget vigtigt ikke at lave en ”one size fits all løsning", hvad angår seniorpraksis. Læs mere i artiklen her

Handicapkompenserende ordninger til seniorer

De handicapkompenserende ordninger kan sættes i spil, når det drejer sig om en medarbejder, som får funktionsnedsættelser med alderen.

Hvis medarbejderen får en funktionsnedsættelse – fysisk eller psykisk, som er en barriere for at udføre sit normale arbejde –  er det rent faktisk et handicap. Og ind imellem kommer der funktionsnedsættelser til efter et langt liv på arbejdsmarkedet.

Læs mere om de handicapkompenserende ordninger, og hvordan de bruges her

Sådan gør andre

Brug for gratis råd om seniorer på jeres arbejdsplads?

Kontakt Trine og få sparring på de udfordringer, I står overfor. 

Viden og baggrund

Seniorpolitik

Formålet med at lave en seniorpolitik er at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bedst planlægges af hensyn til både medarbejderen og virksomheden.

Læs om seniorpolitik
Viden og baggrund

Gode råd til seniorsamtalen

Samtaler kan være med til at fastholde seniorer i virksomheden. Bliv godt klædt på til seniorsamtalen med disse gode råd.

Få gode råd
Viden og baggrund

Forskning: Seniorerne vil gerne blive længere i virksomheden

Ny forskning viser, at tilbagetrækningsalderen er steget markant de seneste 15 år. Seniorforsker fra VIVE, Mona Larsen, giver her fire gode råd til, hvordan du som virksomhed kan fastholde dine ældre medarbejdere.

Bliv klogere her
Case

Case om Arriva: Pension behøver ikke være en enter-eller beslutning

Det er ikke alle, der synes, at jobbet som buschauffør lyder attraktivt. Arriva Danmark har løst deres rekrutteringsudfordringer ved at fastholde de ældre medarbejdere – med stor succes og mangfoldighed som resultat. Læs med, og bliv inspireret.

Læs case
Case

Seniorpolitik skaber fastholdelse og løser rekrutteringsproblemer

Med cirka 100 medarbejdere, der har rundet 60 år, er Idealcombi ikke i tvivl om, at en seniorpolitik er en praksis, der er kommet for at blive. Den skaber nemlig resultater, der er dyre at undvære.

Læs case
Case

Poul blev fastholdt i job med særlig aftale

Med en handicapkompenserende ordning kan Poul bliver i job.

Læs casen
Case

Anne blev fastholdt med personlig assistance

Besvær med hukommelsen gav Anne problemer i sit job. En handicapkompenserende ordning gjorde, at hun kunne fortsætte.

Læs casen