Ansæt en medarbejder i fleksjob

Rekrutter og ansæt en medarbejder i fleksjob og få arbejdskraft, der passer til din virksomheds behov. Det er nemt. Få overblik over, hvad du skal vide, hvis du gerne vil ansætte en medarbejder i fleksjob.

En medarbejder, der er ansat i fleksjob, er en fleksibel medarbejder på deltid, som kan hjælpe med at løse både små og større opgaver i din virksomhed. Medarbejderen bliver ansat på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Du skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere.

Dit lokale jobcenter skal altid inddrages, før der kan etableres et fleksjob. Her kan du typisk også få hjælp til al administration og papirarbejde omkring fleksjobbet.

Find dit lokale jobcenter her

Sådan ansætter du medarbejdere i fleksjob

Vær opmærksom på, at du nu på jobag.jobnet.dk kan oprette jobannoncer med lavt timetal eksempelvis med intervaller på fx fem-ti timer.

Nedenfor finder du links til relevant viden og lovstof, som du har brug for at kende til, hvis du ønsker at ansætte medarbejdere i fleksjob.

1. Ansættelse af en medarbejder i fleksjob

Et fleksjob bliver bevilget for en periode på fem år. Efter denne periode vurderer kommunen, om personen stadig er berettiget til fleksjob og dermed kan fortsætte i sit fleksjob. Efter den første fem-årige periode kan personer over 40 år få bevilget et permanent fleksjob. Arbejdsgiver skal udarbejde en ansættelseskontrakt og sende en kopi til jobcentret.

Vær opmærksom på, at en ansat i fleksjob, der skal udføre funktionærarbejde, er omfattet af funktionærloven. Dette gælder også, hvis ansættelsen er mindre end otte timer om ugen.

På virk.dk kan du læse nærmere om dét at ansætte en medarbejder og finde en guide til ansættelseskontrakten

2. Fleks-tillægsaftale

Som arbejdsgiver kan du med fordel lave en fleks-tillægsaftale som supplement til den aftale, I indgår med Jobcentret i VITAS. En tillægsaftale vil sikre en klar forventningsafstemning samt skriftlige aftaler og løbende fokus på udvikling i ansættelsen.

Download skabelon til fleks-tillægsaftale

3. Forsikring

Arbejdsgiver skal tegne en arbejdsskadeforsikring for medarbejderen, så han eller hun er sikret ved både ulykker og erhvervssygdomme. 

Læs mere om arbejdsskadeforsikring på virk.dk

4. Løn og pension

Du betaler løn for den reelle arbejdsevne – resten tager jobcentret sig af. Jobcentret vurderer den reelle arbejdsevne på baggrund af det antal timer, medarbejdere kan arbejde og de øvrige hensyn, der eventuelt skal tages – fx ekstra pauser, langsommere arbejdstempo og lignende.

Medarbejderen er ansat efter samme overenskomst og under samme lønmodtagerlovgivning som øvrige medarbejdere. Det betyder:

  • Hvis din virksomhed er overenskomstdækket, skal løn og arbejdsvilkår fastsættes efter de kollektive overenskomster. Du skal indbetale til pension for de effektive arbejdstimer din ansatte i fleksjob arbejder.
  • På virksomheder, der ikke er dækket af overenskomst, skal løn og øvrige arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgiver og den ansatte. Hvis der er en relevant sammenlignelig overenskomst, skal I tage udgangspunkt i den. Hvis der indbetales til pension for de øvrige ansatte i virksomheden, skal det også gælde for den ansatte i fleksjob.

Hvis din medarbejder eksempelvis går op i tid, betaler du for den ekstra arbejdsindsats. Via eIndkomst bliver medarbejderens fleksløntilskud fra kommunen automatisk reguleret. Ved større ændringer i arbejdstiden er det en god idé at informere jobcentret.

5. Lønberegner (den ansattes samlede løn)

Lønberegneren viser den ansattes samlede indtægt i et fleksjob, der består af en løn fra arbejdsgiver og et fleksløntilskud fra kommunen, der beregnes ud fra lønnen.

6. Sygdom og indberetning

Arbejdsgiver får refusion fra første sygedag, hvis arbejdsgiver udbetaler løn under fravær. Arbejdsgiver skal indberette sygdom på virk.dk.

7.  Lov om forbud mod forskelsbehandling

Ansatte i fleksjob kan være omfattet af Lov om forbud mod forskelsbehandling, fordi de kan have et handicap. Læs her mere om hvad du skal være opmærksom på vedrørende ansættelse for at leve op til Lov om forbud mod forskelsbehandling

Jobcentrets opfølgning på fleksjob

Efter 2 ½ år er kommunen forpligtiget til at lave den første opfølgning på fleksjobbet ved at kontakte medarbejderen, som er i fleksjob. Vi anbefaler, at virksomheden deltager i opfølgningen, så man kan få øje på nye muligheder og der kan findes løsninger på eventuelle udfordringer.

Få mere at vide om jobcentrets lovpligtige opfølgning

Typiske spørgsmål om fleksjob:

”Jeg overvejer at ansætte en i fleksjob. Hvad skal jeg være opmærksom på?
Skal kommunen altid ind i processen?”

”Skal jeg indbetale til pension, når jeg ansætter medarbejder i fleksjob? 

”Hvor mange må jeg have ansat i fleksjob?”

Brug for gratis råd og sparring om at ansætte en medarbejder i fleksjob?

Cabis eksperter på området har styr på regler og lovgivning. Kontakt os i dag, det er gratis. 

Metode og værktøj

Udvikling af medarbejdere i fleksjob

Selv om I skal tage særlige hensyn til medarbejdere ansat i fleksjob, er der stadig mange muligheder for at arbejde med udviklingen af deres arbejdsevne.

Læs mere om udvikling i fleksjobbet
Viden og baggrund

Afskedigelse af fleksjobansat

En arbejdsgiver har altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob.

Læs mere om afskedigelse af fleksjobansat
Metode og værktøj

Fastholdelsesmuligheder

En medarbejder med nedsat arbejdsevne behøver ikke at få et fleksjob. Ofte kan mindre justeringer i jobbet betyde, at medarbejderen uden yderligere indsats kan klare arbejdet igen.

Læs mere