Corona: Håndtering af fleksjob

Der er ikke under de nuværende Covid-19 foranstaltninger ændret regler, hvad angår rammer for fleksjob. Ansatte i fleksjob er ligestillet med alle andre ansatte i forhold til de foranstaltninger, den enkelte virksomhed påtænker at iværksætte i forbindelse med Covid-19. Læs mere her på siden, tag fat i Carsten Lunden på cl@cabiweb.dk eller tjek STAR.dk