Afventer lovbehandling

HOI-loven og tværfaglighed

Når borgere har komplekse problemstillinger og har indsatser flere steder i kommunen, skal der en tværfaglig tilgang til, for at finde de rigtige løsninger. HOI-lovens formål er at forene mange relevante kompetencer under ét. Det betyder, at tværfagligheden kommer i centrum med HOI-loven.

Skal den tværfaglige indsats lykkes og skabe den nødvendige progression for borgerne, kræver det løbende fokus på at indarbejde de tværfaglige arbejdsmetoder - hvad end det er gennem en tovholder, en koordinerende sagsbehandler, netværksmøder eller lignende.

At lave om på sine arbejdsmetoder

Tværfaglighed er en vigtig arbejdsmetode – og med Hoi-loven mere vigtig end nogensinde før. Alligevel snubler vi gang på gang i forsøget på at skabe sammenhængende tværfaglige indsatser. Det er ikke nemt at lave om på sine arbejdsmetoder. Det kræver en konstant opmærksomhed på ikke at falde tilbage i arbejdsmetoder, som hører mere enkle problemstillinger til.

Fra simpel koordination til integreret faglighed

Skal reel tværfaglighed lykkes, så borgeren oplever en mere sammenhængende indsats, er simpel koordinering ofte ikke tilstrækkelig, men vil ofte kræve en integreret faglighed, med fælles faglige mål og metoder på tværs af opgavesøjlerne.

”Simpel koordination” mellem opgavesøjler indebærer normalt ikke, at opgavesøjlerne arbejder med nye faglige løsninger eller paradigmer. Det handler mere om at få tandhjulene til at passe bedre sammen mellem søjlerne.

”Integreret faglighed” mellem opgavesøjler indebærer derimod ofte, at søjlerne revurderer og udvikler deres faglige løsninger og paradigmer frem mod en fælles og samordnet helhedsløsning for borgeren. 

Kilde: Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere, KL, marts 2021

"Man skal turde at gå ind i det rum, hvor man ikke forsvarer sin faglighed, men hvor man tilbyder sin faglighed."

Annette Juul Jensen, seniorkonsulent, Cabi

Fokus på kerneopgaven

 1. Deltagere i det tværfaglige samarbejde skal have forståelse for, hvordan de hver især ser sagerne for på den måde at kunne arbejde hen i mod en fælles forståelse af, hvordan de skal håndteres bedst muligt. Det indebærer, at alle skal respektere hinandens tilgang og måder at tale på.

 2. Deltagere i det tværfaglige samarbejde skal have idéer om, at alle – både de selv og andre – kan have relevante bud på det, der foregår, sådan at det er værd at være nysgerrig.

 3. Deltagere i det tværfaglige samarbejde skal være forholdsvist frie til at lade sig berige og bevæge under mødet, dvs. de må ikke være alt for bundne af loyaliteter over for andre parter og disses beskrivelser af situationen.

 4. Der må ikke være for meget passion eller fornemmelse af at skulle overleve, for det vil give mere kampberedthed end oprigtig interesse. Disse forudsætninger bør du skrive dig bag øret og sætte i tale over for dine kolleger i samarbejdet.

Udbyttet af tværfaglighed for dig som leder:

 1. En bedre oplevelse af helhed og sammenhæng for borgerne
 2. Et bedre kendskab til de muligheder og opgaver, kommunen har som helhed
 3. Bedre resultater af de tiltag, der sættes i værk, fordi de spiller sammen med de øvrige tiltag
 4. Kortere forløb for borgerne, fordi der vil være mindre ventetid i forløbet
 5. En bedre sagsbehandling, fordi de relevante informationer vil være til stede
 6. Udvikling af hele indsatsen i kommunen, fordi det tværfaglige samarbejde skaber innovation.

Udbyttet af tværfaglighed for dig som praktiker:

 1. Bedre resultater og dermed større arbejdsglæde, når du oplever, at du kan bidrage med din faglighed
 2. Sammenhæng i indsatserne, og at de forskellige indsatser støtter op om hinanden
 3. Bedre kendskab til de andre faggrupper - et kendskab, du også kan bruge i andre sager
 4. Du får del i den merviden, der opstår i det tværfaglige arbejde
 5. Det bliver lettere at tage kontakt til de øvrige parter i andre sager.

Udbytte af tværfaglighed for borgeren:

 1. En bedre oplevelse af sammenhængende og overskuelig indsats
 2. En oplevelse af en mere værdig sagsbehandling
 3. En oplevelse af mere kvalitet og effekt af de igangsatte indsatser
 4. En oplevelse af fælles mål, dagsordener og hensigter uagtet forskellige lovgivninger og metoder.
""


Artikel: Tværfaglig indsats får flere i job

Cabi og Fredericia Kommune arbejder sammen om at skabe helhedsindsatser for udsatte borgere. Målet er at give borgerne én samlet indsats på tværs af fagområder og få dem i beskæftigelse.

Læs artiklen

Links 

Faglig Go' Morgen
Webinarrækken Faglig Go' Morgen med Cabi er en virtuel time fyldt med viden og værktøjer til dig, der arbejder i jobcentret, kommunen eller på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats

Kurser for rehabiliteringsteams
Få et fagligt forspring med Cabis kurser til dig, der er ansat i kommunen. 

Publikation: Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere (pdf)
Kommunernes Landsforening har udgivet publikationen "Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere - hvorfor og hvordan". 

Fakta om HOI-loven

Lov om en helhedsorienteret indsats

Kaldenavn: HOI-loven

Formål: At sikre sammenhængende indsatser og sagsbehandling for udsatte borgere på tværs af lovgivninger

Hvornår: Træder forventeligt i kraft som "kan-bestemmelse" 1. juli 2023 og "skal-bestemmelse" 1. juli 2025

Forside af Tværfaglighed som arbejdsmetode
Publikation

Håndbog: Tværfaglighed som arbejdsmetode

Når der er komplekse problemer - Find her metoder og redskaber til at få et godt tværfagligt samarbejde etableret. Håndbog til ledere og praktikere i kommunerne, som har brug for metoder og redskaber til at arbejde tværfagligt med målgrupper, som har flere problemer end ledighed - og som én instans ikke kan løse på egen hånd.

Læs mere og download håndbogen
Viden og baggrund

Livsmestring og beskæftigelse - et fokus i HOI-loven

Tilgangen i HOI-loven er blandt andet at øget livsmestring og beskæftigelse understøtter hinanden og er hinandens forudsætninger. På den måde danner de et samlet formål med indsatserne i den nye lov.

Læs mere om livsmestring og beskæftigelse i HOI-loven
Viden og baggrund

Samarbejde skaber resultater

Et tæt samarbejde mellem jobcenter, konsulenter og virksomheden gør en stor forskel. Dyk ned i Cabis anbefalinger til det gode samarbejde

Læs mere

Styrket jobfokus i sagsbehandlingen

Hvordan holder du jobfokus i samtalen med borgeren? Hvad gør du med alle de andre problematikker som nemt kan fylde dagsordenen for samtalerne? Det og meget mere kan du læse om i denne guide.

Læs mere


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere

Så ring eller skriv til Annette