Metodekatalog fra Jobstyrke i Nord

Metodekatalog kan anvendes af både virksomheder og professionelle til at hente inspiration i de metoder, der bliver brugt i projektet. Vi interviewer løbende projektets medarbejdere, deltagere, samarbejdsvirksomheder og de kommunale samarbejdspartnere for at indhente viden om, hvad der virker i projektet.

Download metodekatalog

I metodekataloget kan man læse om de metoder, der har været anvendt i projektet, og hvad der har virket særlig godt.

Kataloget indeholder også:

 • Cabis anbefalinger til jobrettede indsatser for personer med psykisk sårbarhed
 • Inspiration til jobcentre og andre aktører, som arbejder med at hjælpe personer i beskæftigelse.

Download katalog

""

Metodekataloget - det hurtige overblik

Håndholdt indsats

Projekt Jobstyrke i Nord skal hjælpe psykisk sårbare ledige i beskæftigelse. Det sker for både Topvirk og Huset Venture Nordjyllands vedkommende gennem et projekt bygget op om en håndholdt indsats på op til 26 uger bestående af et indslusningsforløb og derefter et virksomhedsrettet forløb med henblik på job i socialøkonomiske virksomheder eller i ordinære virksomheder. Udgangspunktet er her det gode match, fordi det gode match er afgørende for netop denne gruppe jobsøgere.

 

-
-

Nedbrydning af barrierer

I projekt Jobstyrke i Nord er der fokus på at styrke den enkelte deltagers ressourcer, så de rykker tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig arbejdes der med de barrierer, der står i vejen for at komme i beskæftigelse. Derfor er undervisningen bygget op om:

 • Hverdagsmestring
 • Resocialisering og netværksdannelse
 • Motion og sund levevis
 • IT: Jobnet, e-Boks, privatøkonomi
 • CV.

 

Ud i virksomhederne

Jobkonsulenterne tager som oftest den første kontakt med virksomheden for at fortælle om kandidatens kompetencer og eventuelle hensyn. Kan virksomheden se muligheder i det, så bliver deltageren inviteret til en samtale, hvor det videre forløb aftales.

Fremgangsmåden er god for at undgå, at deltagere, som ikke har så stor tro på, at de kan bruges på arbejdsmarkedet, oplever at få et nej tak fra en arbejdsgiver.

De virksomheder, som har deltagere i praktik eller lønnede timer, gør det først og fremmest for at vise et socialt ansvar.

""
-

Opfølgning i virksomheden

Opfølgningen er bestemt af det konkrete behov, og meget ofte er der en kontakt til arbejdsgiver allerede i løbet af de første dage. Erfaringen er, at det er en god investering – både fordi det skaber tryghed hos deltageren i praktik, og fordi det kan være med til at løse små udfordringer, der som oftest opstår i starten af forløbet.

I alle forløb er der tilbud om efterværn efter ansættelsen er gået i gang. Ofte foregår det ved et uformelt besøg på virksomheden. Det bliver taget godt imod, men indtil videre har der ikke været udfordringer, som skulle løses.

 

Vigtige erfaringer

 • Læring om dagligdagen på arbejdspladsen
  Indtil videre kan vi se, at der løbende kommer mere fokus på tidligt i forløbet at sætte et klart jobfokus – både gennem koblingen af undervisningen til dagligdagen på en arbejdsplads og gennem tydelige planer for, hvordan den enkelte kan blive klar til at komme ud på en arbejdsplads.
 • Mindstekrav til timeantal
  Der er også nu et skarpere mindstekrav til, hvor mange timer deltagerne er på projektet. Erfaringen er, at for de deltagere, der kun kan deltage ganske få timer, er der for få timer at arbejde med de udfordringer, der står i vejen for at komme i job. Samtidig er erfaringen også, at med meget få ugentlige timer, så er der i projektet for langt til at kunne opnå beskæftigelse.
 • Individuelt fokus
  I forløbet kan vi også se en bevægelse fra et stærkt fokus på holdforløbet og holdets betydning til en mere individuel tilgang, hvor forløbet tilpasses den enkelte deltagers behov og udfordringer, og hvor holdaktiviteterne i højere grad tilpasses den enkeltes behov. Hos Topvirk har det blandt andet betydet, at deltagerne i større grad træner til arbejdsmarkedet på de produktionsværksteder, som den enkelte ønsker at prøve af. Gennem arbejdet på produktionsværkstederne får deltageren erfaringer med, hvilke arbejdsområder, der kunne være vejen til job, og også hvordan et job skal tilrettelægges, så det matcher både ressourcer og udfordringer.

Erfaringen er indtil videre, at den mere individuelle tilgang gør det muligt hurtigere at gøre den enkelte deltager klar til at komme i gang med en praktik eller lønnede timer på en virksomhed.

Publikation

Samhandel med socialøkonomiske virksomheder

De socialøkonomiske virksomheder kan spille en stor rolle i arbejdet med at hjælpe psykisk sårbare mennesker med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Læs mere om socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland

Resultater fra projekt Jobstyrke i Nord

Læs mere om resultaterne fra projekt Jobstyrke i Nord. Bliv klogere på, hvordan indsatsen for at bringe flere psykisk sårbare personer i Nordjylland i job er virket.

Læs resultater fra Jobstyrke i Nord

 

Har du spørgsmål til Jobstyrke i Nord?

Kontakt Bente eller Carsten