Ulla Hjorth Andersen

Ulla udvikler fonds- og puljeprojekter inden for Cabis forskellige vidensområder.

Hun arbejder strategisk med at sikre fremdrift i Cabis innovations- og fundingstrategi bl.a. gennem udvikling og kvalificering af nye projekter, etablering af partnerskaber, dialog med fonde og udarbejdelse af fonds- og puljeansøgninger fra idé til færdigt koncept. 

Ulla er en erfaren proces- og projektleder, som driver udviklingsaktiviteterne i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og netværk, relevante fonde og Cabis ledelse og faglige eksperter. Tag kontakt til Ulla, hvis du er interesseret i et projektsamarbejde med Cabi.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Ansvarlig for udvikling, kvalificering og fremdrift i Cabis innovations- og fundingstrategi
 • Relations- og netværksopdyrkning til eksisterende og nye samarbejdspartnere
 • Identifikation og dialog med fonde og puljer
 • Udvikling og kvalificering af projektidéer
 • Facilitering af ansøgningsprocesser gennem design thinking og samskabelse
 • Pennefører i udarbejdelsen af ansøgningsmateriale.

 Uddannelsesbaggrund

 • AC-vejleder, AEU
 • Coach, Oxford University
 • Systemisk projektledelse, LEAD
 • HRM, Probana Business School
 • Projektleder, Aarhus Købmandsskole
 • Cand.mag i Nordisk og Litteratur med sidefag i Dramaturgi, Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • Karrierekonsulent og projektleder, Aarhus Universitet
 • Projektleder RETHINK Kulturturisme, Fonden Midtjysk Turisme/Aarhus 2017
 • Specialkonsulent og HR-ansvarlig, Fonden Midtjysk Turisme
 • Programmedarbejder, DR
 • Projektassistent og interviewer, DMA Research.