Ulla Hjorth Andersen

Ulla er projektudvikler hos Cabi. Hun arbejder bl.a. med udvikling og kvalificering af projekter, udarbejdelse af fondsansøgninger og sikring af fremdrift i Cabis innovations- og fondsansøgningsstrategi. Med ti års erfaring som projektleder i ryggen arbejder Ulla med udvikling af projektinitiativer og hjemtagning af puljer og fonde inden for Cabis forskellige vidensområder. Udviklingsarbejdet sker i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og netværk, relevante fonde og Cabis ledelse og faglige eksperter. Ulla er desuden ansvarlig for udvikling, kvalificering og fremdrift i Cabis overordnede innovations- og fondsansøgningsstrategi.

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Udvikling og kvalificering af projekter og ansøgningsprocesser i tæt dialog med kolleger, projektteam og eksterne samarbejdspartnere
 • Identifikation og dialog med fonde og puljer
 • Relations- og netværksopdyrkning til eksisterende og nye samarbejdspartnere
 • Udvikling, kvalificering og fremdrift i Cabis Innovations- og fondsansøgningsstrategi
 • Pennefører i udarbejdelsen af fondsmateriale.

 Uddannelsesbaggrund

 • AC-vejleder, AEU
 • Coach, Oxford University
 • Systemisk projektledelse, LEAD
 • HRM, Probana Business School
 • Diverse fundraising-kurser
 • Projektleder, Aarhus Købmandsskole
 • Cand.mag i Nordisk og Litteratur med sidefag i Dramaturgi, Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • Karrierekonsulent og projektleder, Aarhus Universitet
 • Projektleder RETHINK Kulturturisme, Fonden Midtjysk Turisme/Aarhus 2017
 • Specialkonsulent og HR-ansvarlig, Fonden Midtjysk Turisme
 • Programmedarbejder, DR
 • Projektassistent og interviewer, DMA Research.