Ulla Hjorth Andersen

Ulla er projektudvikler og fundraiser hos Cabi. Hun arbejder bl.a. med udvikling og kvalificering af projekter, udarbejdelse af fondsansøgninger og sikring af fremdrift i Cabis innovations- og fundingstrategi. Med ti års erfaring som projektleder i ryggen arbejder Ulla med udvikling af projektinitiativer og hjemtagning af puljer og fonde inden for Cabis forskellige vidensområder. Udviklingsarbejdet sker i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og netværk, relevante fonde og Cabis ledelse og faglige eksperter. 

Kontakt

Opgaver i Cabi

 • Ansvarlig for udvikling, kvalificering og fremdrift i Cabis innovations- og fundingstrategi
 • Relations- og netværksopdyrkning til eksisterende og nye samarbejdspartnere
 • Identifikation og dialog med fonde og puljer
 • Udvikling og kvalificering af projektidéer
 • Facilitering af ansøgningsprocesser gennem design thinking og samskabelse
 • Pennefører i udarbejdelsen af ansøgningsmateriale

 Uddannelsesbaggrund

 • AC-vejleder, AEU
 • Coach, Oxford University
 • Systemisk projektledelse, LEAD
 • HRM, Probana Business School
 • Projektleder, Aarhus Købmandsskole
 • Cand.mag i Nordisk og Litteratur med sidefag i Dramaturgi, Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • Karrierekonsulent og projektleder, Aarhus Universitet
 • Projektleder RETHINK Kulturturisme, Fonden Midtjysk Turisme/Aarhus 2017
 • Specialkonsulent og HR-ansvarlig, Fonden Midtjysk Turisme
 • Programmedarbejder, DR
 • Projektassistent og interviewer, DMA Research.