Idealcombi

Idealcombi lykkes med en seniorpolitik, som skaber fastholdelse og løser rekrutteringsproblemer

CASE

Virksomhed: Idealcombi
Branche: Produktionsvirksomhed
Størrelse: Ca. 500 medarbejdere
Geografi: Hurup
Mere inspiration: Følg Idealcombi på LinkedIn

Idealcombi arbejder med seniorpolitik

Med cirka 100 medarbejdere, der har rundet 60 år, er Idealcombi ikke i tvivl om, at en seniorpolitik er en praksis, der er kommet for at blive. Den skaber nemlig resultater, der er dyre at undvære. Seniorpolitik, seniorsamtaler og seniorplaner, det er en nødvendighed - både for bundlinjen og trivslen blandt medarbejderne.

For Jesper Sørensen, HR & LEAN Manager i Idealcombi, har seniorer generelt nogle egenskaber, der gør, at de er særligt værdifulde for virksomheden:

”Vores seniorer har generelt set en høj anciennitet. De har været hos os længe. De har opbygget en faglig og menneskelig erfaring, og de tager godt imod nye medarbejdere. Det er et stort plus. Noget kunne også tyde på, at de har mindre fravær end andre aldersgrupper. De er stabile folk, der typisk har styr på privatlivet og ikke har de samme forpligtelser som for 20 år siden.”

Sådan gør de

Individuel seniorplan i samarbejde med nærmeste leder

Takker senioren ja tak til den årlige seniorsamtale, sættes de i stævne af deres nærmeste leder. Her tales der om, hvilke forventninger medarbejderen har til fremtiden. Det kan være tanker om pension, økonomi, arbejdstid samt psykiske og fysiske forhold. Herefter aftales det videre forløb også med nærmeste leder. Faktisk inddrages HR i en meget lav grad. Og det er helt essentielt for processen, fortæller Jesper:

”Det betyder jo, at det er den nærmeste leder, der sidder med mulighederne for at fastholde den erfarne seniormedarbejder i virksomheden. Det kan kun styrke den relation, som leder og medarbejder har, og det synes jeg er vigtigt.”

I medarbejderens seniorplan kan der aftales ekstra ferie, nedsat arbejdstid, en ugentlig fridag samt muligheder for overflyttelse til en anden afdeling i tilfælde af fysisk nedslidning. Nedsat tid betyder desuden, at den erfarne medarbejder kan blive i sin jobfunktion og opnå højere arbejdsglæde. Dermed er der også en chance for, at senioren bliver flere år på arbejdsmarkedet. Også ud over pensionsalderen.

Derfor gør de det

Seniorpolitik giver mening på bundlinjen

Hos Idealcombi ser de kun seniorordningen som noget positivt. Det er sat i system og kører automatisk.
”Det kan betale sig at arbejde med seniorpolitik. Selvfølgelig kan det det. Inden for vores branche har vi udsigt til en periode med mangel på arbejdskraft. Det står vi også i nu. Det er svært at rekruttere nye medarbejdere, så det er i sig selv et væsentligt parameter for at fastholde vores nuværende. Og kan du ikke få de medarbejdere, du skal bruge, så taber du vækst og omsætning. Det er dyrt.”

-

Gevinsten ved fastholdelse af erfaring og kultur

For Jesper Sørensen er hele formålet med virksomhedens seniorpolitik at fastholde erfarne medarbejdere. Men det handler i høj grad om at bibeholde virksomhedskulturen, fortæller han:

”Mange seniorer er rollemodeller. De bærer de værdier, vi har som virksomhed, og de fungerer som gode eksempler for nye og unge medarbejdere. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er en rigtig stor værdi. De er med til at fastholde vores historie og kultur. Vi får fastholdt kompetencer, som for nogens vedkommende er oparbejdet igennem mange år. Seniorerne er indstillet på, at de skal videregive deres erfaringer til yngre medarbejdere. Viden må ikke gå tabt.”

Gode råd til andre ledere

  • Starter du helt fra bunden, så søg inspiration i dit netværk.
  • Det er svært at tiltrække arbejdskraft, så kan du jo starte med at fastholde de medarbejdere, du allerede har.
  • Når du har lavet en seniorpolitik, så sørg for struktur og gennemsigtighed. Når du siger, at I tilbyder en seniorsamtale hvert år, er det vigtigt, at I også får indkaldt til mødet og holder, hvad man lover.

”Vores seniorer har generelt set en høj anciennitet. De har været hos os længe. De har opbygget en faglig og menneskelig erfaring, og de tager godt imod nye medarbejdere. Det er et stort plus."

Jesper Sørensen, HR & LEAN Manager, Idealcombi

Sådan kommer I i gang med seniorpolitik

Fordele ved en seniorpolitik

Formålet med at lave en seniorpolitik er at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bedst planlægges af hensyn til både medarbejderen og virksomheden.

Læs mere

Bliv klædt på til seniorsamtalen

Erfaringer viser, at seniorsamtaler kan være med til at fastholde seniorer i virksomheden. Primært fordi samtalen er en måde at vise medarbejderen opmærksomhed og få en dialog om ønsker til de sidste år på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Se flere cases

Her på siden kan du se flere eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Der er masser af gode og konkrete råd at hente her.

Læs mere

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen.

Case

Se flere cases

Se eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Arbejder du på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats, er der også inspiration at hente i vores cases.

Læs mere
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR