BM Silo

Lykkes med at indsluse ledige fra kanten af arbejdsmarkedet

CASE

Virksomhed: BM Silo ApS
Branche: Produktionsvirksomhed
Størrelse: Ca. 35 medarbejdere
Geografi: Tvis, Holstebro
Mere inspiration: Følg BM Silo på LinkedIn eller læs mere på deres hjemmeside

Rekruttering er ikke noget problem i Tvis

BM Silo har en styrke i at kunne indsluse ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Alle virksomhedens tekniske designelever er fx voksenelever under revalidering, som har fysiske eller psykiske udfordringer og lange sygemeldinger bag sig.

Virksomheden i Tvis ved Holstebro tager desuden unge i lære som klejnsmede, og det er i mange tilfælde unge, som har boglige, sociale eller psykiske vanskeligheder. Med mentorhjælp, sidemandsoplæring og lektiehjælp fra ansatte hos BM Silo lykkes det at føre de unge til svendeprøve.

Rummelighed og kompetenceudvikling præger BM Silo

Virksomheden har en styrke i at tænke både faglærte og ufaglærte medarbejdere ind, fx ved at lade dem ”eksperimentere” med automatisering i en lavsæson og dermed sikre forankring og opkvalificering gennem nye tiltag. BM Silo, som producerer og eksporterer siloer, oplever derfor ikke udfordringer, når der skal rekrutteres. Virksomhedens sociale profil sikrer stor loyalitet og et godt image.

BM Silo vandt CSR People Prize 2021 for et stort socialt ansvar

Virksomhedens mangesidede sociale indsats er dybt forankret i virksomheden med et bredt felt af CSR dedikerede ansatte. Ansvaret for erhvervsuddannede er stort, og BM Silo uddanner løbende lærlinge. Endelig har virksomheden et stort fokus på at undgå nedslidning og sygefravær og har derfor medarbejdere på fælles ergonomikursus.

Læs mere om

Rekruttering

Rekrutter med samfundsansvar – det er godt for forretningen. Virksomheder, som alene fokuserer på vækst og profit, er ude af trit med udviklingen.

Læs mere

Opkvalificering og kompetenceløft

Kom godt i gang med opkvalificering. Få virksomheders tips og anbefalinger til kompetenceløft og opkvalificering.

Læs mere

Nedslidning og sygefravær

Hvis du oplever sygdom eller nedslidning på arbejdspladsen, er der god hjælp at hente i samarbejdet med jobcentret.

Læs mere

Sådan forankrer I socialt ansvar i jeres forretning

Tag en snak med én af vores konsulenter. Vi hjælper virksomheder inden for alle brancher og størrelser med at tage socialt ansvar og gøre det til en god forretning både for medarbejderne og bundlinjen. 

Case

Se flere cases

Se eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller inkludere udsatte ledige. Arbejder du på anden måde med den aktive beskæftigelsesindsats, er der også inspiration at hente i vores cases.

Læs mere
Viden og baggrund

Socialt ansvar og CSR

Det er socialt ansvar, når virksomheder passer på deres medarbejdere og giver de mennesker, der har brug for det, en hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om CSR