Case: Opskriften på succesfulde ressourceforløb

Hedensted Kommune har succes med at få borgere videre fra ressourceforløb og tilbage til arbejdsmarkedet i en eller anden grad. Cabi har spurgt i Hedensted, hvad de gør for at opnå de gode resultater. Svaret var: ledelsesmæssigt fokus på virksomhedssamarbejdet og en indsats gennemsyret af jobrettet fokus.

Kort fortalt bygger de gode resultater fra Hedensted Kommune på et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv med fokus på mulighederne i småjobs. Samtidig er der et klart jobrettet fokus, hvor de gode erfaringer bliver brugt som løftestang både for borgerens og medarbejderens tro på, at der er et job derude.

”Området har haft ledelsesmæssig fokus – både når det gælder vores arbejde internt i kommunen og når det gælder samarbejdet med de lokale virksomheder,” fortæller beskæftigelseschef  H.C. Knudsen.

I Hedensted Kommune har man frem til juli 2016 haft 78 personer gennem et ressourceforløb, og 36 % af dem kom videre i ordinært job, uddannelse, fleksjob eller på dagpenge – klar til at tage et arbejde. Det tilsvarende tal var på landsplan 17 %.

Vejen til job går gennem praktik og småjobs

For borgere i ressourceforløb starter et forløb typisk med en virksomhedspraktik. Når borgeren er blevet fortrolig med opgaverne og arbejdspladsen, ser man på, om der kan være nogle småjobs i virksomheden, som vedkommende kan varetage og få ordinær løn for.

”Vi taler med virksomheden om, hvis den ligger inde med opgaver, som personen kan klare, så er det også rimeligt, at de betaler for at få netop den opgave løst. Vi oplever også, at når der bliver tale om sådanne småjobs, så går virksomhederne ind og tager et stort ansvar. For nu er der tale om en af deres medarbejdere, og det gør en forskel,” fortæller H.C. Knudsen.

Borgeren beholder selv 70 % af lønnen for de pågældende timer. Ofte kører virksomhedspraktikken og småjobbet parallelt og i nogle tilfælde også parallelt med andre indsatser som økonomisk vejledning, coachforløb eller fysisk træning.

Jobrettet fokus og parallelindsatser baner vejen for succes

I Jobcentret gennemsyrer det jobrettede fokus hele indsatsen for borgere i ressourceforløb.

Jobcentret prioriterer parallelindsatser. Det betyder, at virksomhedspraktikken kører parallelt med lægebehandling, træning og kost, mentor, livsstilskurser, coach, økonomisk vejledning, tilbud i socialpsykiatrien eller lignende. Og det kan sagtens lade sig gøre. Det skal bare aftales med virksomhederne, fortæller H.C. Knudsen.

Samtidig taler medarbejderne tydeligt om job allerede inden mødet i rehabiliteringsteamet.  ”Vi taler om hvad for et JOB, du gerne vil have– ikke hvilken PRAKTIK du gerne vil ud i. Kan du få løn for det, du gerne vil, eller er der noget, der ligner, som du kan få løn for? Det gør det lettere for rehabiliteringsteamet at forsætte fokus på det jobrettede og komme med relevante bud på indsatser, når borgeren også selv kommer med en tro på, at det kan lade sig gøre," fortæller beskæftigelseschef H.C. Knudsen.

Løn motiverer

Prioriteringen af småjobs har stor betydning for borgerens motivation og tro på fremtiden. Lønnen er en del af motivationen, men erfaringen er, at sygdom også får mindre betydning i borgernes hverdag. Der er noget andet der kommer til at fylde på en positiv måde. Stabiliteten bliver bedre. Det bliver fx lettere at få lægeaftalen passet ind, så den passer med timerne på virksomheden. Samtalen om progression bliver også  lettere, fordi den kan blive meget konkret. Klarer jeg flere timer? Klarer jeg flere opgaver?

Tilbageløb fra virksomhederne til jobcentrene – erfaringer deles

Jobcenter Hedensted arbejder også aktivt med at få erfaringerne fra virksomhederne tilbage til medarbejderne i jobcentret. Det sker bl.a. ved at fortælle de gode historier, invitere borgere med på personalemøder og fortælle om deres forløb, og ved at invitere virksomheder med på personalemøder.

Det har stor betydning for sagsbehandlernes mulighed for at tale job, at de har de gode historier at bygge på og formidle. Det har også stor betydning for sagsbehandlernes tro på, at borgeren kan komme i job.

Task Force med lokale virksomheder som ambassadører for socialt ansvar

I 2015 etablerede Hedensted i samarbejde med Code of Care en Task force, hvor nu 24 lokale virksomheder deltager. Task-forcen har til opgave at være ambassadør for at få flere virksomheder til at tage et socialt ansvar og tage ledige på kanten i beskæftigelse.

Virksomhederne i Task-forcen har ikke forpligtet sig til nogen form for ansættelse, men mange af dem har allerede ansat personer i småjob gennem ”Dag til dag”-projektet.

Småjob er job på ganske få timer som fx:  

  • Buskørsel
  • Busrengøring
  • Varetransport
  • Pakkeopgaver
  • Administration
  • Rengøring
  • Tømning af containere
  • Mindre it-opgaver
  • Og mange andre af de mindre opgaver, som har stor betydning for at arbejdsdagen fungerer optimalt i en virksomhed.

Task-forcen har udarbejdet en kort brochure til virksomhederne i Hedensted kommune: ”Få en hjælpende hånd i din virksomhed?

I forhold til borgerne tilbyder virksomhederne i Task-forcen at tale jobmuligheder og give sparring på CV’er, og de deltager på møder i jobcentret, hvor de fortæller om, hvad der er vigtigt for virksomhederne, når de skal rekruttere

Der er også lavet en jobbank, hvor borgere kan lægge deres CV ind, og hvor virksomheder kan lægge småjobs ind. Senest har 36 virksomheder budt ind med ideer til småjobs i deres virksomheder i forbindelse med et arrangement.

Vil du høre mere?

Kontakt Anette Kjær Ølund for at høre nærmere på anette.olund@hedensted.dk