Jobcentre arbejder med empowerment og inddragelse

Flere jobcentre har gode erfaringer med empowerment og borgerinddragelse. Find inspiration til, hvordan du og dine kolleger kan blive bedre til at overdrage beslutningsmagt og handlekraft til borgeren selv.

I København sætter borgeren dagsordenen for samtalen forud for mødet i jobcenteret. I Kalundborg har ledige oprettet en netværkscafé, og i Hedensted flytter de samtaler med borgerne ud af kontoret.

Læs cases fra de tre kommuner:

Digitale løsninger giver borgeren medindflydelse

Ledige i Købehavn kan benytte sig af et selvbetjeningssite, hvor de på forhånd kan skrive, hvad de ønsker at tale med sagsbehandleren om. Samtalen tager udgangspunkt i de perspektiver, tanker og idéer, den ledige har.

CASE: Københavnske ledige sætter dagsordenen til samtalerne

Fra myndighedsforvalter til facilitator

I Hedensted Kommune rykker medarbejderne ud af kontoret i forskellige initiativer for udsatte kontanthjælpsmodtagere og familier for at skabe neutral grund mellem sagsbehandler og borger.

CASE: Empowerment ud af kontoret

Brug synliggørelse af borgerens netværk

I Høng ved Kalundborg er der oprettet en ugentlig netværkscafé på baggrund af ønsker og input fra kommunens udsatte ledige. Her hjælper de ledige hinanden med forskellige problemstillinger ved siden af ledigheden. De støtter hinanden i at komme til træning, og de får udbygget deres netværk.

CASE: Ledige hjælper ledige i netværkscafé

Få mere viden om emnet

Få blandt andet inspiration til at komme i gang med at holde gode samtaler med borgerne og få værktøjer til, hvordan du konkret griber arbejdet med samskabelse an.

Viden og baggrund

Ressourceforløb

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du som koordinerende sagsbehandler planlægger indholdet i et ressourceforløb sammen med borgeren.

Læs mere om ressourceforløbet

Redskaber: Kom godt i gang med samskabelse

Med redskaberne på denne side kommer du godt i gang med inddragelse af og samskabelse med borgeren.

Dyk ned i redskaberne

Vil du vide mere om empowerment og inddragelse?

Kontakt Ea Nielsen

Portrætbillede Ea Nielsen