Borgerinddragelse og samskabelse i beskæftigelsesindsatsen

Hvordan kan du som professionel bedst muligt inddrage udsatte borgere i deres egen sag, og hvordan kan I sammen tilrettelægge jobcentrets indsats? Vi har samlet materiale om samskabelse og inddragelse, som I kan lade jer inspirere af til selv at komme i gang med arbejdet.

Reformerne på beskæftigelsesområdet lægger op til, at jobcentrene skal møde borgerne på en langt mere inddragende måde. Beslutningsmagten over og ansvaret for egen sag skal lægges mere i hænderne på borgerne selv.

Ved at inddrage og møde borgerne i øjenhøjde skaber du grobund for, at de udvikler større ejerskab til egen sag og dermed bliver mere motiveret. Målet er at gå fra ledighed til job og uddannelse.

Samskabelse, empowerment og inddragelse

Samskabelse og empowerment er tæt forbundet og kan i praksis være vanskelig at holde adskilt. Det er heller ikke væsentligt for brugen, da de begge bygger på samme fundament og grundtanke om at mødes i øjenhøjde, at samarbejde og sætte den enkeltes ressourcer i centrum for at kunne skabe noget nyt ud fra det eksisterende.

Man kan måske ligefrem sige, at samskabelse er en forudsætning for, at borgeren kan opnå empowerment, fordi han eller hun herigennem bedre kan se meningen med det, der sættes i værk.

Kom godt i gang

Har du en fornemmelse af, at jeres indsats ikke virker for en gruppe af jeres borgere, er det her, du kan begynde at tænke i samskabelse og inddragelse.

Lad dig inspirere af indholdet her til at komme i gang med arbejdet:

Vil du vide mere om borgerinddragelse og samskabelse?

Kontakt Ea Nielsen

Portrætbillede Ea Nielsen