Gode råd til seniorsamtalen

Erfaringer viser, at seniorsamtaler kan være med til at fastholde seniorer i virksomheden. Primært fordi samtalen er en måde at vise medarbejderen opmærksomhed og få en dialog om ønsker til de sidste år på arbejdsmarkedet.

Det er helt essentielt at tale åbent og ærligt om mål og formål med seniorordningen for at sikre tryghed hos medarbejdere. Nyere forskning på området viser også, at seniorer meget gerne vil arbejde og blive på arbejdsmarkedet længere end pensionsalderen, hvis de føler sig værdsat på arbejdspladsen.

En samtale om seniorordninger kan eventuel ske i forbindelse med en medarbejder-udviklingssamtale (MUS), ligesom det kan være naturligt i årene efter at udvide MUS med spørgsmål rettet mod evt. tilpasninger af jobbet.

Hvornår starter seniorsamtalen?

Hvornår seniorsamtalen skal gennemføres er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Start med at fastlægge hvornår man betragtes som senior i jeres virksomhed – en beslutning der fastlægges af ledelsen, HR og medarbejderudvalg.

Ved gennemførelse af seniorsamtalen er det vigtigt, at både medarbejder og leder er forberedt og har gjort sig tanker om forventninger, behov og muligheder for fremtiden.

Spørgsmål der kunne indgå i seniorsamtalen:

  • Hvad er dine ønsker til fremtidigt jobindhold?
  • Hvad er dine ønsker til fremtidig arbejdstid?
  • Hvad satser du på med hensyn til personlig og faglig udvikling?
  • Hvad skaber din arbejdsglæde?
  • Hvilken motivation driver dig til at udnytte dine ressourcer mest effektivt og tilfredsstillende?
  • Hvad er dine styrker og udviklingsbehov i forhold til fremtidigt jobindhold?
  • Hvilke udfordringer ser du?
  • Hvordan kan virksomheden bedst støtte dig?
Viden og baggrund

Seniorpolitik

Formålet med at lave en seniorpolitik er at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bedst planlægges af hensyn til både medarbejderen og virksomheden.

Læs om seniorpolitik
Viden og baggrund

Forskning: Seniorerne vil gerne blive længere i virksomheden

Ny forskning viser, at tilbagetrækningsalderen er steget markant de seneste 15 år. Seniorforsker fra VIVE, Mona Larsen, giver her fire gode råd til, hvordan du som virksomhed kan fastholde dine ældre medarbejdere.

Bliv klogere her
Case

Case om Arriva: Pension behøver ikke være en enter-eller beslutning

Det er ikke alle, der synes, at jobbet som buschauffør lyder attraktivt. Arriva Danmark har løst deres rekrutteringsudfordringer ved at fastholde de ældre medarbejdere – med stor succes og mangfoldighed som resultat. Læs med, og bliv inspireret.

Læs case

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til seniorsamtaler?

Kontakt os og få sparring på de udfordringer, du oplever.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |