Seniorpraksis, -politik og -samtale

Få viden om og inspiration til, hvordan I laver en seniorpolitik eller afholder seniorsamtaler. Du kan også læse om, hvordan andre virksomheder arbejder med at fastholde og rekruttere seniorer. 

Seniorpolitik 

Formålet med at lave en seniorpolitik er at indgå en individuel aftale med den enkelte medarbejder om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bedst planlægges af hensyn til både medarbejderen og virksomheden. 

En seniorpolitik kan indgå som den del af en livsfasepolitik, hvor I sætter fokus på jeres medarbejdere og de særlige tilbud, I ønsker at tilbyde alt efter, hvor de er i deres liv.

Læs mere om seniorpolitik

-

Seniorsamtalen

Erfaringer viser, at seniorsamtaler kan være med til at fastholde seniorer i virksomheden. Primært fordi samtalen er en måde at vise medarbejderen opmærksomhed og få en dialog om ønsker til de sidste år på arbejdsmarkedet.

Få gode råd til samtalen

-

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om seniorer på arbejdsmarkedet?

Kontakt os og få svar på jeres spørgsmål.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |