Straksvejledning og straksmentor forebygger offentlig forsørgelse

Bliv inspireret af Aalborg Kommune til, hvordan I kan forebygge, at unge bliver en del af kontanthjælpssystemet.

Unge, der søger uddannelseshjælp, bliver i Aalborg Kommune henvist til en vejledningscafé. Uddannelsesinstitutioner har ligeledes mulighed for at henvise frafaldstruede unge. Vejledningscaféen er et tilbud, der ligger før ansøgningen om uddannelseshjælp.

Andre muligheder end uddannelseshjælp skal undersøges

Formålet med vejledningscaféen er overordnet set at vejlede unge, så alle andre muligheder er undersøgt og overvejet, inden den unge når frem til at søge om uddannelseshjælp. Det kræver en individuel tilpasset vejledning i forhold til den enkelte unges præmisser, interesser, ressourcer og muligheder. Det er vigtigt, at den unge inddrages i vejledningen, så det sikres, at den unge selv tager ejerskab over egne beslutninger.

Mulighed for straksmentor

Hvis der er brug for hjælp her og nu i forhold til nogle praktiske ting eller andre udfordringer, kan personalet optræde i rollen som mentor for den unge i op til tre timer i den første måned. Det handler, så vidt det er muligt, om at forebygge, at den unge får en længere periode i myndighedsfunktionen i uddannelseshuset (jobcentret).

Fra vend-i-døren til vejled-i-døren-princip

Vejledningscaféen er et tilbud, hvor et problem kan løses her og nu eller inden for 14 dage. I den forbindelse er der et princip om, at personalet skal være fleksibelt og mobilt. Det vil sige, at de kan rykke ud på fx uddannelsesinstitutionen eller tage med på ydelseskontoret, hvis der er brug for det. 

Princippet kræver medarbejdere, som både har kompetencer inden for afgrænsede emne, og som samtidig er i besiddelse af en såkaldt bred viden, som betyder, man kan tage over for hinanden ved spidsbelastninger. Personalet skal kunne mestre funktioner som mentor og uddannelsesvejleder. Dette kræver, at der er medarbejdere, der kan dække ind, hvis en medarbejder skal rykke ud.

Eksempler på hjælp

  • Hjælp til at rydde op i økonomi. Fx tage med til møde i ydelsescenteret i kommunen, hvis den unge har ubetalt husleje.
  • Den unge er gået kold i skoleting og vil melde sig ud af skolen. Det kan også være bekymrede forældre, der har henvendt sig.
  • Unge, der søger hjælp, fordi de ikke kan overskue at søge SU.
  • Unge med psykiske problemer kan blive henvist til ungerådgivningen.
  • Unge, der er færdige med gymnasiet og søger uddannelseshjælp som deres forsørgelse. De bliver vejledt til at søge et arbejde.
  • Henvisning til CV-værksted.

Vil I vide mere om unge-området?

Dyk ned i temaet:

Viden og baggrund

Unge i job & uddannelse

Alle unge skal kunne se frem til et arbejdsliv. For nogen unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende og støttende indsats. Du kan som medarbejder i jobcenter, kommune eller virksomhed her finde viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Få viden og inspiration til dit arbejde med unge

Har I brug for sparring på unge-området?

Kontakt Jesper.