Konkrete kompetencebeviser til udsatte unge motiverer

I projektet "Kompetencebeviser til udsatte unge" har ungetilbuddet NextJob fra Herning Kommune, OCN-Danmark samt virksomheder arbejdet sammen om kompetencebeviser til udsatte unge. Formålet med projektet har været at forbedre fysisk og/eller psykisk handicappede unges muligheder for at komme i praktik og beskæftigelse.

Der er på rekordtid fra marts-september 2019 blevet etableret hele 16 praktikforløb på såvel offentlige som private arbejdspladser – til glæde for de unge, som undervejs i praktikken får et OCN-læringsbevis, der sætter ord på alt det, de har lært i praktikforløbet. Der er tale om unge, som kommer fra STU og beskyttet beskæftigelse og som ikke er i stand til at påbegynde ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse på kort sigt.

Kompetencer i excentersliberi med værdi

En ung mand, Michael, fra projektet var i et praktikforløb i virksomheden Denwood. Denwood er et datterselskab til HORN bordplader, der arbejder med mange træmaterialer, og gerne vil minimere spildet heraf. HORN har etableret Denwood som socialøkonomisk designvirksomhed, der aftager en stor del af HORNs resttræ og viderebearbejder det til produkter i massivtræ.

Denwood tager et socialt ansvar i samarbejde med kommuner og jobcentre og hjælper de mennesker, der af forskellige grunde har en reduceret arbejdskapacitet, til at få deres daglige arbejdsliv tilbage på rette spor.

På praktikforløbet på Denwood fik Michael,  - ud over at få arbejdet med basale egenskaber såsom hygiejne, mødepligt og sociale relationer i samarbejde med kommunal medarbejder fra NextJob,  - også konkrete specifikke kompetencer i form af at kunne betjene branchespecifikke redskaber såsom en håndoverfræser, søjleboremaskine og excentersliber.

Alle disse evner og erfaringer blev beskrevet og omsat i et OCN-kompetencepapir (læringsbevis), som han nu kan bruge videre i sin næste praktik eller på vej mod fleksjob e.l..

Fabrikschef Stellan Carlsson fra Denwood var tæt på Michael i praktikken. Han siger: ”Det er tydeligt, at han er vokset gennem hans forløb hos os. Han har oplevet at kunne løse konkrete opgaver. Vi håber, at det kan være med til at skabe en fremtid med arbejde for Michael.”

"Det helt unikke ved projektet er, at de unge løbende får beviser på, hvad de kan i en rigtig virksomhed. Både de unge, virksomhederne og kommunen kan nu se, hvad de unge kan løse, og hvad der skal arbejdes videre med for at kunne komme i betragtning til et job."

Carl Eric Blach Overgaard, evaluator, Cabi

Afdækning af kompetencer giver fokus i sagsbehandling

OCN metoden, som er brugt i projektet, giver mulighed for at tydeliggøre den uformelle læring som fx sociale færdigheder (livsmestring) og konkrete faglige kompetencer, som der er brug for i virksomheder.

Erfaringerne fra projektet viser bl.a., at virksomhederne roser OCN-metoden for at give konkret afdækning af virksomhedskompetencer. De kommunale medarbejdere får indblik i, hvad de unge kan og hvad der skal arbejdes videre med.

Gennem beviserne kan de se, at de unge rent faktisk godt kan løse nogle opgaver, som giver værdi i virksomhederne. Endelig oplever de unge, at deres progression bliver synliggjort via OCN-beviserne – og det motiverer de unge til nye drømme. 

Om samarbejdet

OCN og NextJob har i Herning har med midler fra STAR skabt et projekt, hvor 16 unge med kognitive udfordringer, i virksomhedsrettet indsats med virksomhedspraktikker, har opnået beviser på det, de kan.

Cabis konsulent Carl Eric Blach Overgaard har faciliteret og evalueret projektet. 

Evaluator Carl Eric siger:

”Det helt unikke ved projektet er, at de unge løbende får beviser på hvad de kan i en rigtig virksomhed. Både de unge, virksomhederne og kommunen kan nu se, hvad de unge kan løse, og hvad der skal arbejdes videre med for at kunne komme i betragtning til et job”.

Viden og baggrund

Ungeanbefalinger til professionelle

Ikke alle unge går den lige vej til uddannelse og job. Læs Cabis anbefalinger til, hvordan vi hjælper udsatte unge.

Læs Cabis anbefalinger