Den svære samtale

Få viden og værktøjer til at gøre de svære samtaler (lidt) lettere!

Svære samtaler omhandler emner eller situationer, som på en eller anden vis påvirker medarbejderens fremmøde og indsats på arbejdspladsen. Svære samtaler tager emner som fravær, mistrivsel, utilstrækkelig arbejdsindsats, mobning, samarbejdsvanskeligheder eller misbrugsproblemer op.

Trods reaktioner og ubehag er udfordringen at tage samtalen alligevel – og få noget godt ud af det. Som leder med personaleansvar er det dit ansvar både at indkalde, gennemføre og følge op på samtalen.

I dette katalog finder du tips og værktøjer til, hvordan du kan blive bedre til at forberede, starte, navigere i og følge op på en svær samtale. For selvom du er en god formidler, kan du ikke forudse, hvordan du eller din medarbejder reagerer før, under eller efter samtalen.

Samtlige tips og værktøjer i dette katalog kan bruges, uanset om problemerne udspringer af den ene eller anden problemstilling. Men øvelse gør mester. Værktøjerne skal ses som en hjælp, der kan anvendes igen og igen – for erfaring og øvelse gør dig bedre.

Vi har talt med flere ledere, som har begrundet, hvorfor de udskyder samtalen. Måske kan du genkende nogle af følgende årsager?

  • Du har manglende tillid til og tro på egne evner til at kunne styre samtalen.
  • Du frygter for medarbejderens reaktioner – eller for andre ansattes reaktioner.
  • Du oplever emnet eller situationen som meget privat.
  • Du har ingen relation til eller måske en for personlig relation til medarbejderen.
  • Du er konfliktsky og håber på, at medarbejderen selv siger op, eller at det løser sig på anden vis.

Kataloget er bygget om omkring en model over den svære samtales forløb, der indeholder tre faser med hver sine ledelsesopgaver. De tre faser er:

  • før samtalen
  • under samtalen
  • efter samtalen.

For tillidsvalgte og medarbejdere

Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-bar) har udgivet to pjecer med tips og gode råd. Én der retter sig til den tillidsvalgte, der skal støtte en kollega, som skal til en omsorgssamtale, og én til medarbejderen, der skal forberede sig til samtalen.

undefined

Hent dem på I-bars hjemmeside:

Den gode omsorgssamtale (til tillidsvalgte)
Vær forberedt til omsorgssamtalen med din leder
(til medarbejderen).