Afventer lovbehandling

Lov om Helhedsorienteret indsats

Loven om en helhedsorienteret indsats (HOI-loven) skal sikre en mere enkel og sammenhængende indsats over for udsatte mennesker. Den samler lovgivning fra flere forskellige områder i én lov. Målet er at forbedre muligheden for at finde løsninger på komplekse problemer i samarbejde med borgeren.

Cabi har gjort det nemt for dig

Nye lovændringer kræver forberedelse, og selvom den endelige lov først offentliggøres i løbet af 2023, har Cabi samlet et overblik over nogle af de væsentligste temaer i den nye lov. Det betyder, at du allerede nu kan få indblik i, hvad de kommende ændringer byder på.

""

Målgrupper

Få et overblik over, hvilke målgrupper, der er omfattet af HOI-loven.

Læs mere om målgrupper

""

Livsmestring og beskæftigelse

Tilgangen i HOI-loven er, at øget livsmestring og beskæftigelse går hånd i hånd.

Livsmestring og beskæftigelse

""

Formalia

I HOI-loven er der fokus på tydelighed om retsstilling, retssikkerhed og klagemuligheder.

Læs mere om formalia

-

Tilbud

I HOI-loven er både nye indsatser og nye anvendelsesmuligheder for eksisterende indsatser.

Læs mere om tilbud

""

Tværfaglighed

Tværfaglighed er en vigtig arbejdsmetode, fordi HOI-lovens formål er at forene mange kompetencer under ét. 

Læs mere om tværfaglighed

-

Planer

Kommunen har, ifølge HOI-loven, pligt til at tilbyde borgeren en helhedsorienteret plan.

Om sammenhængende planer

Fakta om HOI-loven

Lov om en helhedsorienteret indsats

Kaldenavn: HOI-loven

Formål: At sikre sammenhængende indsatser og sagsbehandling for udsatte borgere på tværs af lovgivninger

Hvornår: Afventer lovbehandling

Aftalen om HOI-loven er bygget op om 10 principper

  1. En målgruppe med flere udfordringer
  2. Borgerens samtykke
  3. En sammenhængende udredning
  4. Sammenhæng for hele familien
  5. En samlet afgørelse om indsatser
  6. Enkel klageadgang
  7. Kommunal forpligtelse til at tilbyde, at indsatsen indfases på to år
  8. Kommunen vælger selv organisering
  9. Implementeringsstøtte
  10. Evaluering.

Læs mere i aftaleteksten på Social- og ældreministeriet hjemmeside (Pdf)

Har du spørgsmål til HOI-loven?

Kontakt Anne, Annette eller Trine