Rekruttér alternativt, og få ressourcer til en sund bundlinje

Mangler du medarbejdere? Der skal hænder til at opretholde produktionen, udvikle produkter og services – kort sagt sikre vækst og bundlinje. En alternativ rekruttering af personer fra kanten af arbejdsmarkedet kan være den helt rigtige løsning på virksomheders rekrutteringsudfordringer – er det din?

En person fra kanten af arbejdsmarkedet har typisk andre udfordringer end ledighed. Det kan være socialt, fysisk eller psykisk. Han/hun modtager fx kontanthjælp, integrationsydelse eller revalideringsydelse, og det kan være i denne gruppe, du skal finde din(e) nye medarbejder(e). Med den rette oplæring og træningsproces kan de nemlig løse vigtige opgaver, der frigiver tid hos dine kernemedarbejdere og sikrer muligheden for at tage flere ordrer ind.

En anderledes rekruttering giver bonus

Der er mange gode – og meget forskellige – grunde til at samarbejde med jobcentret om at ansætte en medarbejder, der kommer fra kanten af arbejdsmarkedet. Nogle argumenter taler til fordelene på den lange bane, og andre gevinster ses meget hurtigt, så snart medarbejderen får sin gang i virksomheden.

Et sted hvor anderledes rekruttering har givet bonus, både for medarbejdere og for virksomheden, er hos Maribohallerne:

Derfor skal du som virksomhed vælge alternativ rekruttering fra kanten:

Få (de rigtige) ressourcer til produktion

Medarbejderne er den absolut vigtigste del af en virksomhed. Det er dem, der fuldfører opgaver, skaber produkter eller yder services og gør virksomhedens mission og vision til virkelighed.

Rekruttering fra kanten kan være vejen til at sikre de rigtige ressourcer til produktionen, da virksomheden kan:

 • Tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer
 • Beholde medarbejdere og skabe motivation
 • Frigive tid hos travle kernemedarbejdere, da opgaver, der ikke nødvendigvis kræver en uddannelse, nu klares af en person fra kanten.

Rekruttering fra kanten kan derfor være et vigtigt middel til at få bugt med rekrutteringsproblemer. En udfordring, der er vigtig for virksomheden at løse, da der skal være nok medarbejdere til at sikre produktionen og dermed bundlinjen. 

Sikr bundlinjen

Når du har de medarbejdere, du har brug for, sikrer du bundlinjen. Det er nemlig svært for en virksomhed at vækste, hvis der ikke er nok medarbejdere til at løfte opgaven.

Vækst handler også ofte om videreudvikling af produkter og services, som kalder på opkvalificering af medarbejdere. Når udvalgte kernemedarbejdere opkvalificeres, opstår der ledige stillinger eller blot opgaver, der ikke bliver løst. Disse opgaver kan – med den rette oplæring – udføres af et menneske fra kanten.           

Husk på, at ingen opgaver er for små. Saml opgaverne i en stilling med lønnede timer, og øg kapaciteten uden store lønomkostninger. Læs mere her

Vær på forkant med kunders krav om social ansvarlighed

Kunderne kan have mange krav – og social ansvarlighed er ofte et af dem. Socialt ansvar er blevet et konkurrenceparameter, som din virksomhed bedømmes og vælges ud fra.

I byggebranchen er der fx i udbud krav om social ansvarlighed og fokus på FN’s Verdensmål – herunder også Verdensmål 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst).

Så hyrer du en veteran til at slå græs og sortere affald, eller lykkes du med at fastholde seniorer på arbejdspladsen – så skal det skrives ind på hjemmesiden og i dataark, for her giver samfundsansvar en konkurrencemæssig fordel.

Forstærk omdømme, image og CSR-profil

Et godt omdømme består af mange elementer. Hvis du både benytter dig af ordinær og alternativ rekruttering, viser det social ansvarlighed, fordi I er inkluderende over for personer i samfundet, som evt. har fysiske og/eller psykiske udfordringer. Du giver dem en plads på arbejdsmarkedet, så de kan opleve en ‘normal’ hverdag, og at deres evner faktisk godt kan bruges ude i en virksomhed.

At tage socialt ansvar giver en stærk CSR-profil og dermed et forstærket omdømme. Noget, der har mulighed for at styrke relationen til flere stakeholdere – bl.a. medarbejderne, der måske vil føle stolthed over at være en del af en arbejdsplads, der udviser rummelighed og empati.

Læs mere om socialt ansvar og CSR her

Fasthold og udvikl position i lokalsamfundet

Mange vil mene, at virksomheder direkte har en forpligtelse over for deres lokalområde. Rekrutterer din virksomhed fra kanten af arbejdsmarkedet, vil det få betydning for virksomhedens position i lokalsamfundet.

Det gør det, når I fx giver psykisk og/eller fysisk udfordrede mennesker fra lokalområdet...

 • en chance for at bevise deres værd på en arbejdsplads
 • højere selvværd gennem deres arbejde
 • mulighed for at tjene deres egne penge
 • mulighed for at bidrage økonomisk til kommunen gennem skatteindtægter og sparede udgifter.
Få en kompetent rekrutteringspartner

Vi ved, at en rekrutteringsproces kan være lang og tidskrævende. Især hvis der er tale om stillinger, der kræver høj ekspertise og stor specialviden – eller hvis der er tale om jobopslag, der ikke kaster nogle ansøgere af sig. Og vi ved, at der i forvejen løbes stærkt ude i virksomhederne.

Når du kontakter jobcentret og fortæller, at I mangler arbejdskraft, får du en virksomhedskonsulent som din rekrutteringspartner. Det er hans/hendes opgave at finde en borger, der matcher opgaverne i din virksomhed.

Konsulenten kan også tilbyde god onboarding, en mentor eller personlig assistance. Dermed lettes din rekrutteringsproces.

Vælger du at rekruttere fra kanten, er det vigtigt at huske, at du får en medarbejder med lidt mere i bagagen end de fleste. Derfor skal du afsætte tid til at få den nye godt ombord med løbende støtte og vejledning. I bytte får du en medarbejder, der ofte vil betale tilbage med loyalitet og taknemmelighed.

- At tage socialt ansvar skal give menneskelig og forretningsmæssig værdi. Der er ikke én rigtig måde at arbejde med socialt ansvar på. Det gælder om at finde den form, der passer jer bedst.

Signe Bloch-Krarup, projektleder i Cabi

Disse virksomheder skal især overveje alternativ rekruttering

Hvis du som virksomhed vil have gavn af en af de ovenstående seks fordele, giver det mening for dig at rekruttere fra kanten.

Men der er nogle virksomheder, der især burde overveje alternativ rekruttering. Det er virksomheder, der

 • har problemer med at få løst alle opgaver pga. mangel på arbejdskraft og frigivelse af tid for travle kernemedarbejdere. Rekrutteringsproblemerne er dermed begyndt at få mærkbare konsekvenser.
 • oplever efterspørgsel fra samarbejdspartnere, efter at virksomheden tager socialt ansvar – fx i udbud.
 • ønsker at styrke sit brand og CSR-profil, så de får en konkurrencemæssig fordel og skaber et godt image udadtil og over for medarbejderne. Noget, der forhåbentlig forhindrer, at kunder og medarbejdere søger mod konkurrenterne.

Gå forrest med FN’s Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

I FN’s Verdensmål 8 er der fokus på anstændige jobs og økonomisk vækst.

Det er vores fælles opgave at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Det bidrager du til, når du rekrutterer fra kanten og får flere i arbejde.

-

Vidste du, at fakta om Verdensmål tæller med i udbud?

Se her, hvordan du som leder kan arbejde med at indfri potentialet for din virksomhed ved FN’s Verdensmål

Når dine kunder stiller krav til dit samfundsansvar

Dine kunder stiller mange krav. Det kan både være til socialt ansvar, udledning af CO2 eller om, hvor meget du ved om dine underleverandører. Det kræver overblik og målsætninger, så I kan komme godt i mål med jeres øgede fokus på social ansvarlighed.

Find relevante data, og mål jeres sociale ansvar ved brug af:

Brug guiden Hvad tager du ansvar for? og få overblik og hjælp til at få styr på jeres samfundsansvar og profil som ansvarlig virksomhed. I guiden har vi fokus på socialt ansvar samt virksomhedens positive og negative aftryk på omverdenen med nemme redskaber til jeres proces – men du finder også link til og indhold om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Brug denne two-pager, når du skal arbejde med Verdensmålene

Hent pdf

Gennem tre steps kan I:

 • blive skarpe på, hvilke sociale udfordringer I som virksomhed kan og vil tage ansvar for.
 • formulere konkrete målsætninger og politikker.
 • kommunikere troværdigt om jeres tanker og målsætninger for jeres sociale ansvar til kunder og andre vigtige samarbejdspartnere.
-

Rekruttering fra kanten – sådan kommer I i gang

Nu skal tanke gøres til handling. Vi hjælper dig på vej.

Fokusér på opgaver frem for traditionelle stillinger

Småjobs fremmer produktiviteten, da det frigiver tid til udvalgte kernemedarbejdere. Gå derfor igennem opgaverne i virksomheden og se, om mindre opgaver kan samles til en stilling på eksempelvis 5-10 timer ugentligt.

Når I ser på listen over konkrete opgaver, får I også mulighed for at vurdere omfang og nødvendige kompetencer. Hvis det er opgaver, som I generelt har svært ved at ansætte medarbejdere til, er det tid til at tænke ud af boksen og kigge på alternativ rekruttering.

Hvad betyder det at ansætte en medarbejder i lønnede timer?

Lønnede timer kaldes også et småjob og er en ansættelse på få timer, men på ordinære vilkår. Lønnede timer kan også kombineres med praktik.

En ofte anvendt praksis er, at borgerne kan få løntimer for de arbejdsopgaver, som de allerede mestrer, samtidig med at de kan optræne nye kompetencer i deres praktiktimer. Efterhånden som de mestrer flere arbejdsopgaver, kan de opnå flere ordinære løntimer.

Kort sagt kan man opstille det således:

Praktikopgaver = optræning i opgaver

Ansættelsesopgaver (løntimer): opgaver, borgeren mestrer.

En ansættelse på få timer kan gøre en stor forskel for de ledige – både for pengepungen og i forhold til troen på, at der er en plads til dem på arbejdsmarkedet.

Kig fremad – får I snart travlt?

Kommer der snart en sæson med ekstra travlhed, eller skal I lancere et nyt, efterspurgt produkt om nogle måneder?

Kig på, om der skal skabes jobrotation i virksomheden, og om du her får brug for ekstra arbejdskraft til mere simple og rutineprægede opgaver.

Allerede nu kan du etablere praktikpladser og dermed oplære nye medarbejdere, inden der bliver for travlt. Forhold dig til, hvilke opgaver I har nu, og hvilke der venter om 6-12 måneder.

Gå i dialog med jobcentret

Få fat i en virksomhedskonsulent, der kan hjælpe dig videre. Vær præcis med, hvilke opgaver der skal løses, og om arbejdet kræver specielle kompetencer (fx en vis råstyrke, fordi arbejdet består af mange tunge løft).

Her kan I tale om muligheden for at få en borger i praktik, fleksjob eller i en stilling med lønnede timer.

Find dit lokale jobcenter

Få hjælp til at finde opgaverne og ansætte den rigtige medarbejder

At finde opgaverne

Download 

At stille krav til kandidaten

Download

At ansætte kandidaten

Download

Er du klar til at tage ansvar, sikre vækst og rekruttere fra kanten?

Det kan være noget af en mundfuld at tænke i alternative baner, hvis du som virksomhed er vant til at finde din nye medarbejder via ordinær rekruttering. Vi hjælper dig gerne på vej vi ved nemlig, hvor stor en forskel rekruttering fra kanten kan gøre for både virksomhed og den enkelte borger.

Case

Case: Byggemarked opkvalificerer og ansætter borgere fra kanten af arbejdsmarkedet

Hvad gør man som virksomhed, hvis man har svært ved at finde faglært og kvalificeret personale? XL-BYG Vorupgruppen rekrutterer borgere via jobcentret og udlærer selv de bedste til deres forretning. På den måde tager de socialt ansvar.

Læs case
Viden og baggrund, Metode og værktøj

Alternativ rekruttering

Tænk i alternativer, når I ansætter. Både nu og langsigtet. Gør strategisk rekruttering af ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, til en del af jeres samlede rekruttering.

Læs om alternativ rekruttering
Viden og baggrund

Hvem kan jeg ansætte?

Mange mennesker står i dag uden for arbejdsmarkedet. Læs mere om de forskellige grupper i samfundet, som du kan give en håndsrækning.

Læs mere om rekruttering fra kanten