Afventer lovbehandling

Livsmestring og beskæftigelse

- et særligt fokusområde i HOI-loven

Tilgangen i HOI-loven er blandt andet, at øget livsmestring og beskæftigelse understøtter hinanden og er hinandens forudsætninger. På den måde danner de et samlet formål med indsatserne i den nye lov.

Der har længe været fokus på at hjælpe udsatte ledige til en hverdag med job. Alligevel er der fortsat en stor andel af udsatte borgere, der ikke har et arbejde. Vi ved også, at beskæftigelse på selv få timer kan være et godt middel til at afhjælpe sociale problemer.

“Hvis man skal sige det lidt poppet, er det ret vigtigt, at socialpolitikken bliver mere beskæftigelsesorienteret, og at beskæftigelsespolitikken bliver mere social”

Nina Smith, formand for Reformkommissionen

Ledighed og sociale problemer kan ofte være sammenhængende og kræver derfor en særlig indsats, hvis socialt udsatte borgere skal få fodfæste på arbejdsmarkedet.

” Vi skal væk fra, at det enten er den ene eller den anden forvaltnings mål, der er vigtigst og hen imod, at man sammentænker de to perspektiver i helhedsorienterede indsatser. Det kræver, at man i jobcenteret kan fejre, når en borger har fået øget trivsel og at socialforvaltningerne er langt mere ambitiøse ift. at få folk i job.”

Nina Smith, formand for Reformkommissionen

Hvad virker?

Fra blandt andet Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP), IPS, JobFirst og Social støtte i overgang til fastholdelse i job ved vi, at en koordineret, integreret og intensiv socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats kan hjælpe udsatte ledige med at få og fastholde et ordinært job.

Fleksible ordninger

Langt de fleste vil gerne arbejde, og mulighederne er gode og mange virksomheder er villige til at give udsatte ledige en chance hos dem. Der er etableret flere fleksible ordninger, der også kan understøtte borgerens vej til job.

Læs mere om de fleksible ordninger her

Støtte til fastholdelse og progression på arbejdspladsen

Der er et stort fokus på den virksomhedsrettede indsats i beskæftigelsesindsatsen. For gruppen af udsatte ledige vil et for ensidigt fokus på de typiske redskaber i den beskæftigelsesrettede indsats dog ikke altid være tilstrækkeligt til at skabe en hverdag med job.

Det er derfor afgørende, at borgeren får tilbudt den nødvendige sociale støtte, der kan sikre fastholdelse og progression på arbejdspladsen. På den måde kan man hjælpe borgeren til at håndtere de barrierer, borgeren kan opleve, står i vejen for tilknytningen og fastholdelsen til arbejdsmarkedet

Hvilke indsatser virker bedst?

Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP) viste, at hvis borgeren ikke får en indsats, står udviklingen frem mod arbejdsmarkedet ikke kun stille, men går derimod tilbage. Borgeren kommer dermed længere væk fra arbejdsmarkedet.

Borgere, der derimod deltager i jobrettede indsatser, oplever generelt fremgang. Men hvis den jobrettede indsats indgår i en kombination med andre indsatser, så virker den endnu bedre. Særligt effektiv er kombinationen mellem en jobrettet indsats, opkvalificering og en helbredsrettet indsats.

Det betyder, at progressionen mod arbejdsmarkedet går endnu hurtigere, hvis der bliver igangsat parallelindsatser, hvor borgeren hjælpes på flere fronter på en gang. Fx at der bliver arbejdet med helbredsmestring samtidig med en jobrettet indsats.

 

Projekt

Fodfæste gennem naturen

Projekt ’Fodfæste gennem naturen’ skal hjælpe udsatte unge mænd tættere på uddannelse og job. Her er beskæftigelsesindsatsen rykket ud i naturen, hvor samarbejde, mad over bål og mandefællesskaber er i fokus.

Læs mere om Fodfæste gennem naturen

Fakta om HOI-loven

Lov om en helhedsorienteret indsats

Kaldenavn: HOI-loven

Formål: At sikre sammenhængende indsatser og sagsbehandling for udsatte borgere på tværs af lovgivninger

Hvornår: Afventer lovbehandling


Har du spørgsmål til HOI-loven?

Kontakt Anne, Annette eller Trine