Tilbud til ledige

I beskæftigelsesindsatsen er der et skarpt fokus på at få ledige i job. Der skal arbejdes i retning af beskæftigelse helt fra begyndelsen af alle forløb, uanset hvor langt borgeren er fra arbejdsmarkedet.

Virksomhedspraktik

Der er to varighedsbegrænsninger for virksomhedspraktik:

  • en for borgere tæt på arbejdsmarkedet
  • en for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.

Der er et skærpet jobsigte med virksomhedspraktik i loven. Et praktikforløb skal så vidt muligt indeholde konkrete arbejdsopgaver, og sigtet skal være, at borgeren opnår ordinære løntimer, evt. i kombination med virksomhedspraktik.

Udsatte borgere kan komme i virksomhedspraktik på seneste ansættelsessted, hvis det giver mening.  

-

Job med løntilskud

Der er to varighedsbegrænsninger for løntilskudsjob:

  • En for borgere tæt på arbejdsmarkedet 
  • En for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.

For borgere længere væk fra arbejdsmarkedet kan man forlænge løntilskudsjobbet op til et år. 

Der er mulighed for at fortsætte i løntilskudsjob ved ydelsesskifte.

-

Vejledning og opkvalificering

Der er ikke varighedsbegrænsning på vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere og ledige selvforsørgende. Det er altid op til jobcentermedarbejderen at vurdere, om borgeren har brug for et længere tilbud om vejledning og opkvalificering.

Mulighed for ordinær uddannelse for ledige fleksjobvisiterede

Ledige fleksjobvisiterede har som alle andre ledige mulighed for at få tilbud om ordinær uddannelse.

Det betyder loven for dit arbejde

Det centrale mål i beskæftigelsesindsatsen er, at indsatsen fokuserer på job og uddannelse.

Helt afgørende er det at sikre, at der er progression i forløbet og justere, hvis der ikke er.

Det stiller krav til ledelsen i kommunerne om at indsamle og videreformidle viden om, hvad der virker over for hvem og hvorfor.

Progression er centralt

Som medarbejder i jobcentret bliver du ikke kun målt på, om du opfylder proceskrav om fx rettidighed. Det er borgerens progression i retning af arbejdsmarkedet, som bliver det primære mål. Læs mere om progressionsmåling

Download lovtekst om aktiv beskæftigelsesindsats her

Hvordan opnår borgere i kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?

Se eksempler fra kommuner, som arbejder målrettet med at generere ordinære løntimer til borgere i kanten af arbejdsmarkedet

Download

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

-

Job- og virksomhedskonsulentens håndbog i skriftlighed

Som jobkonsulent er dét at skrive en vigtig del af dit arbejde. Men det kan være svært at gå til, hvis ikke du har uddannet dig specifikt inden for den del.

Download denne håndbog og lær de grundlæggende teknikker til at skrive gode faglige tekster.

Download

-
Forside pjece virksomhedspraktik
Publikation

Det skal du vide om virksomhedspraktik

Har du overvejet at tage ledige socialt udsatte ind i praktik i din virksomhed? I denne pjece får du en kort gennemgang af, hvad du skal være opmærksom på, når du tager imod praktikanter

Gå til publikationen

VÆRKTØJER

Samtalekort

- Til dig, der skal tale om lønnede timer med virksomhederne

Det er ikke altid let at bringe lønnede timer på banen i dialogen med virksomheden.

Vi har udviklet nogle samtalekort, der giver dig i jobcentret inspiration til hvilke spørgsmål, du kan stille. Samtalekortene findes i 2 udgaver:

  • En med afsæt i jobcenteret og borgeren
  • En med afsæt i virksomhedens forretning.

Brug dem, når du skal ringe ud til en ny virksomhed, eller du fx møder en virksomhed, der gerne vil tilbyde praktik, men ikke mener, de har mulighed for at ansætte.

Gå til værktøjer

-
-

Har du spørgsmål?

Så tag fat i vores konsulenter. Gratis service til alle landets jobcentre. 

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere