Ungeanbefalinger til virksomheder

Virksomhedernes ungeanbefalinger er målrettet andre virksomheder, der ønsker at ændre retningen for en ung, som er sårbar eller har andre udfordringer i forhold til at få arbejde eller starte uddannelse.

Anbefalingerne er fra virksomheder til andre virksomheder og bygger på drøftelser i Advisory Board Cabi, input fra en bred vifte af virksomheder på Cabis årskonference april 2019, interviews med virksomheder samt Cabis generelle erfaringer med virksomheders rekruttering og ansættelse af udsatte unge.

Dyk ned i de fem anbefalinger

  • Lad skoleelever og deres forældre lære din virksomhed at kende
  • Tag en ung i virksomhedspraktik
  • Stil krav til jobcentret og den kommunale ungeindsats
  • Hav særlig opmærksomhed ved ansættelsesstart af unge medarbejdere
  • Tænk CSR ind i jeres udbud til underleverandører

Download pdf

Har du spørgsmål til anbefalingerne?

Så tag fat i Jesper eller Bente som gerne svarer på spørgsmål eller tager imod dine input til anbefalingerne

Viden og baggrund

Unge i job & uddannelse

Alle unge skal kunne se frem til et arbejdsliv. For nogen unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende og støttende indsats. Du kan som medarbejder i jobcenter, kommune eller virksomhed her finde viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Få viden og inspiration til dit arbejde med unge

Seneste nyheder

En ph.d.-afhandling af Malte Dahl, Københavns Universitet, viser blandt andet, at indvandrerkvinder med tørklæde i dag skal søge op til 60 procent flere stillinger end etnisk danske kvinder med samme kvalifikationer, inden de kommer i job.

Nye løsninger skal hjælpe indvandrerkvinder i job

På trods af rekordhøj beskæftigelse i Danmark har mange indvandrerkvinder fortsat svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet. En miniundersøgelse skal nu afdække, hvilke barrierer indvandrerkvinderne møder, og hvilke erfaringer virksomhederne har med at hjælpe dem i gang.

Gert Habo kan ikke ændre ved fortiden. Derfor er han kommet frem til, at det handler om at tænke fremad og realisere sine drømme. Et skridt ad gangen.

Veteran: ”Tænk fremad. Lev i nuet. Nyd det der er tilbage”

Gert Habo var udsendt til Jugoslavien og Kosovo. Vejen tilbage til det civile liv krævede træning. Ligesom han trænede til at være soldat, trænede Gert Habo sig også tilbage til det civile liv. Arbejdslivet er en vigtig del af denne civile træning.

Et ny projekt i Viborg skal skaffe sårbare unge et fritidsjob. Målet er, at de unge får arbejdspladserfaring og dermed har lettere ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, når de fylder 18 år.

Fritidsjob skal hjælpe sårbare unge på vej mod et godt arbejdsliv

Unge i mistrivsel har svært ved at få og fastholde et fritidsjob. Og uden kontakt til arbejdsmarkedet øges risikoen for, at de unge står i kø ved jobcentret, når de fylder 18 år. Et nyt projekt mellem Viborg Kommune og Videnshuset Cabi skal derfor sikre sårbare unge mellem 13 og 17 år et fritidsjob. Projektet støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond med 5,1 mio. kr.