Benchmarkmodellen sætter tal på DFD’s indsats

Med Benchmarkmodellen kan De Forenede Dampvaskerier helt enkelt sætte tal på og skabe overblik over virksomhedens indsats for at få mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i job.

Samtidig kan DFD se, sammenligne sig selv med andre virksomheder i samme branche og på tværs af brancher. Og det er helt enkelt. Benchmarkmodellen er en del af VITAS, som de fleste virksomheder kender som deres digitale indgang til kommunen.

Man logger simpelthen bare på VITAS med virksomhedens NemID, og henter tallene under fanen statistik.

DFD: Sætter tal på bløde værdier

Den CSR-ansvarlige hos DFD forklarer, at Benchmarkmodellen nemt og overskueligt giver virksomheden et overblik over den indsats, virksomheden sætter i gang, og hvor mange der rent faktisk kommer i job efter at have været i virksomhedspraktik eller job med løntilskud hos DFD.

”En ting er at tage personer i virksomhedspraktik, men det der betyder noget for både virksomhed og medarbejder er at der kommer et fast job ud af det,” siger virksomhedens CSR-ansvarlige og fortsætter: 

”Benchmarkmodellen gør, at vi kan koble de gode, menneskelige historier med tal, og det er en klar fordel. Det betyder, at vi kan sætte nogle klare tal på, hvad det er for en værdi, vi skaber, når vi hjælper mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.”

  • Benchmarkmodellen er udviklet i  samarbejde mellem Cabi og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere om modellen