Kulturen på arbejdspladsen: Stop - Mere - Nyt

Brug denne øvelse til at sætte ord på, hvad I skal ændre, hvad der fungerer godt på arbejdspladsen og hvilke nye tiltag, der skal sættes igang. Et værktøj, til at sætte handling bag ordene.

VÆRKTØJ

Sådan bruger I værktøjet, Stop - mere - nyt

1. Del jer op i grupper (ca. seks i hver gruppe). Øvelsen tager ca. en halv time, og grupperne skal hver diskutere ét af disse områder:

  • Hvad skal vi sammen stoppe med at gøre for at opnå en mere hensigtsmæssig kultur omkring trivsel og sygefravær?
  • Hvad gør vi godt, og ville det - hvis vi gjorde mere af det - kunne bringe endnu mere trivsel og lavere sygefravær med sig?
  • Hvilke nye ting skal vi gøre? Er der noget, vi slet ikke gør eller kommunikerer om i dag, som ville medføre en positiv forandring, hvis vi gjorde det?

2. Sæt gerne særligt fokus på ledelse, kommunikation og samspillet samt på arbejdspladsen og den interne dialogkultur. Sørg for at alle grupper har papir og skriveredskaber, så de kan skrive ned, hvad de kommer frem til.

3. Præsentér herefter resultaterne fra gruppearbejdet for hinanden, så I får lejlighed til at kommentere på hinandens resultater og evt. få konkretiseret udsagnene.

I publikationen 'Skab fremmøde med sund arbejdskultur' finder du flere værktøjer. Find den her

TIP

Hjælp medarbejderne med at blive konkrete

Ofte er vi tilbøjelige til at komme med nogle udsagn, som kan være svære umiddelbart at omsætte i handling. Derfor er det en god ide, at du hjælper medarbejderne til at blive meget konkrete. Find inspiration i disse eksempler på konkretiseringer af udvalgte udsagn:

  • Vi skal stoppe med at tale hinanden hjem!

Spørg til, hvad er det helt konkret, vi skal stoppe med at sige. Fx ”Du ser da noget skidt ud i dag, skulle du ikke være blevet hjemme?”

  • Vi skal være bedre til at kommunikere direkte!

Spørg til, hvad er det helt konkret, vi skal gøre mere af? Fx: At sikre at I altid taler med hinanden, når noget presser sig på, i stedet for at tale om hinanden.

Overblik over værktøjer omkring sygefravær

Tag udgangspunkt i den situation, I befinder jer i, og tænk hele vejen rundt både, når du vil forebygge og håndtere sygefravær. Uanset om du gør det i stor eller lille målestok, vil værktøjerne her hjælpe dig på vej.

Få overblikket her

Har du spørgsmål til, hvordan I bruger værktøjet?

Så tag fat i en af vores konsulenter, som sidder klar til at hjælpe jer videre. Det er gratis for virksomheder, jobcentre og kommuner at spørge vores eksperter til råds. 

Viden og baggrund

Lavt fravær styrker bundlinjen

Få gode råd og konkrete værktøjer til at reducere sygefraværet og forbedre trivslen på jeres arbejdsplads.

Læs mere