Til dig i kommunen

Få viden, metoder og værktøjer til dit arbejde med at få flere med nedsat arbejdsevne i job.

I job med psykisk funktionsnedsættelse - tre eksempler

En psykisk funktionsnedsættelse er ikke en hindring for at kunne varetage et job eller blive en uundværlig del af virksomheden. I vores casekatalog har vi samlet tre eksempler - slå op på side fem, og bliv klogere!

Læs bl.a. om Bent, som har svært ved at styre tiden, efter han har været igennem en periode med stress og en depression. Han har nu fået bevilget en app, som holder styr på opgaveløsningen. Det giver ham ro.

Download 

- og print det til en kollega. 

Lars kom i fleksjob, trods synshandicap

Løbende opfølgning i opstartsfasen med jobcenteret gav resultater for Lars og Maribohallerne. 

Lars havde været på kontanthjælp i flere år. Uanset hvor han søgte arbejde, fik han afslag.

Lars har et synshandicap, som gør, at nogle opgaver skal tilpasses. I forbindelse med projektet 'Rekruttering fra kanten' kom han i 13 ugers praktik i Maribohallerne. Det blev et vendepunkt for Lars, og i dag er han ansat som servicemedarbejder i et fleksjob på 25 timer om ugen. 

VÆRKTØJ

Til dialogen med virksomheden

- Til dig, der har brug for redskaber, som kan bruges i dialogen med virksomheden om lønnede timer 

Det er ikke altid let at bringe lønnede timer på banen i dialogen med virksomheden.

Vi har udviklet forskellige værktøjer, som giver dig i jobcentret inspiration til dialogen. 

Links til værktøjer

Samtalekort

Tjekliste til praktik

 

Progressionsværktøj - brug det, når I skal følge op på et praktikforløb ude hos virksomheden:

Hent værktøj

Dialogskema - brug det til at finde opgaver til borgeren sammen med virksomheden:

Hent skema

Spot-et-job-cirklen - brug den til at finde de mindre komplekse opgaver:

Hent værktøj

- I Danmark har vi en lang tradition for at fastholde og inkludere mennesker med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Det kræver et fokus på at tænke udvikling fremfor afklaring.

Annette Juul Jensen, seniorkonsulent i Cabi

VÆRKTØJ

Til dialogen med borgeren

- Til dig, der har brug for redskaber, som kan bruges i dialogen med borgeren om lønnede timer 

Vi har udviklet nogle redskaber, der giver dig i jobcentret inspiration til, hvordan du kan gribe samtalen med borgeren om lønnede timer an.

Hent dem og brug dem, når du skal i dialog med borgeren.

Få et fagligt forspring! 

Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde. 

Find kursus

Viden og baggrund

Hjemmearbejde er et ekstra redskab i din værktøjskasse

Har du oplevet at sidde med en borger, som bare virkelig gerne vil have et job, men fysiske eller psykiske udfordringer gør det svært at finde det gode match med en virksomhed? Her kan hjemmearbejde være vejen til beskæftigelse.

Læs mere
Metode og værktøj, Viden og baggrund

CV for ledige

Det er et krav, at alle ledige har et CV på Jobnet. Få her inspiration og hjælp til CV dialogen med særligt de ledige længere væk fra arbejdsmarkedet.

Læs mere
Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en person har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job ved hjælp af de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere
Viden og baggrund

Koordinerende sagsbehandler

Din rolle som koordinerende sagsbehandler retter sig både mod borgeren og mod dine samarbejdspartnere i den tværfaglige indsats.

Læs mere
Viden og baggrund

Ressourceforløb

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du som koordinerende sagsbehandler planlægger indholdet i et ressourceforløb sammen med borgeren.

Læs mere om ressourceforløbet
Viden og baggrund

Dokumentation i det socialfaglige arbejde

At dokumentere i en sag kan ofte synes som en stor arbejdsopgave, der fjerner fokus og ressourcer fra det egentlige socialfaglige arbejde. Men det er værd at huske på, at kernen i det socialfaglige arbejde faktisk også er dokumentationsarbejdet.

Læs mere
Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Få viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger.

Læs mere
Publikation

Det sociale frikort

Cabi har udarbejdet en rapport og et inspirationskatalog for Rådet for Socialt Udsatte, som giver gennemarbejdede anbefalinger og råd til, hvordan ordningen med det sociale frikort i praksis bliver en succes.

Gå til publikationen
Metode og værktøj

Til frivillige & fagprofessionelle

Skal du rådgive en veteran om jobmuligheder, er der hjælp at hente.

Læs mere