Økonomi, resultater og benchmark

Via forenklingen af beskæftigelsesindsatsen har kommunerne fået større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. Men de øgede frihedsgrader følges samtidig tæt gennem benchmarking og opfølgning i forhold til kommunernes resultater. 

Det betyder ændringerne for dit arbejde

Forenklingen af beskæftigelsesindsatsen har betydet, at jobcentrene har større frihed til at planlægge hjælpen til de ledige.

Hvor der tidligere har været en stram regelstyring, er der nu mere frihed til, at de enkelte medarbejdere kan arbejde mere individuelt og behovsorienteret.

Der er et styrket fokus på medarbejdernes faglighed ift. at gøre dét, der virker for borgerne. Og der bliver fokuseret på, om borgeren rent faktisk kommer i job eller uddannelse.

Forenklingen hviler på et princip om, at ingen borgere må overlades til sig selv. Der er derfor en skærpet opfølgning på kommunernes indsats (monitorering med fokus på benchmarking og resultater).

Hvis kommunerne ikke lever op til deres ansvar, vil der blive stillet krav om redegørelse og genopretningsplan, hernæst evt. besøg af særlig task force fra STAR - og i yderste konsekvens kan kommuner blive sat under administration.

Krav til ledelsen

Reglerne stiller krav til ledelsen i jobcentrene om at sikre en kultur, hvor medarbejderne har plads og frihed til at træffe beslutninger og skøn, der hviler på deres faglighed – og giver sig udslag i indsatser, der virker.

Det er en vigtig opgave for ledelsen i jobcentrene, som skal sikre, at medarbejderne har rammer og vilkår, der giver plads til metodefrihed og refleksion.

Ledelsen i kommunerne skal give plads til, at medarbejderne kan lave investeringer i ledige, hvor gevinsten først høstes på den lange bane. Fx ved at bruge mentorordninger, revalidering mm., selvom kommunerne ikke kan hente statslig refusion herved. 

Benchmarking

Målet med benchmarking er at fremme, at kommunerne i højere grad lærer af hinanden.

Se kommunernes indsats her

Download lovtekst om aktiv beskæftigelsesindsats her

Bliv klogere på, hvad loven betyder for dit arbejde med

Målgrupper

Kontaktforløb

Tilbud

Paragrafnøglerne

Samarbejdet med virksomheder

-

Har du spørgsmål?

Så ring eller skriv til Annette, Carl Eric eller Trine. Gratis service til alle landets jobcentre.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere