Samhandel med socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder spiller en stor rolle

En del af projekt Jobstyrke i Nord er også at styrke de socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland. Det sker via netværksdannelse og øget samhandel med ordinære, socialt ansvarlige virksomheder. For netop de socialøkonomiske virksomheder kan spille en stor rolle i arbejdet med at hjælpe psykisk sårbare mennesker med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Webkatalog som opslagsværk til virksomheder

Webkataloget "Socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland" er et opslagsværk over socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland.

Kataloget kan bruges af virksomheder, der ønsker at skærpe deres sociale profil ved øget samhandel eller samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.

Kataloget kan også bruges af kommuner som en hjælp til at finde beskæftigelse til eksempelvis en psykisk sårbar person i en
lokal, socialøkonomisk virksomhed.Download webkatalog

Webkataloget indeholder en oversigt over socialøkonomiske
virksomheder i Nordjylland medio 2021 og giver et overblik
over:

  • hvor virksomhederne ligger
  • hvad de laver
  • hvilke medarbejdere de beskæftiger.

Download katalog

-

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed,
der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og
indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavn-
lige formål.

En socialøkonomisk virksomhed er en såkaldt
nonprofitvirksomhed, der er kendetegnet ved, at den:

  • har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål
  • har et salg af ydelser og/eller produkter
  • geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og
    formålet
  • er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor
  • har et CVR-nummer.
Viden og baggrund, Publikation

Metodekatalog fra Jobstyrke i Nord

Metodekataloget kan anvendes af både virksomheder og professionelle til at hente inspiration i de metoder, der bliver brugt i projekt Jobstyrke i Nord.

Læs mere om metodekataloget
Viden og baggrund

Socialøkonomiske virksomheder

Kom godt i gang med at drive socialøkonomisk virksomhed med den viden, vi har samlet på disse sider.

Læs mere om socialøkonomi


Har du spørgsmål til Jobstyrke i Nord?

Kontakt Bente eller Carsten