Resultater fra projekt Jobstyrke i Nord

Det overordnede mål i projekt Jobstyrke i Nord er, at 30 deltagere i målgruppen opnår fast arbejde efter projektperiodens udløb.

Målet i Jobstyrke i Nord er, at

 • 30 deltagere kommer til at forsørge sig selv gennem et ordinært job.
 • 100 i målgruppen skal have opstartet forløbet og derigennem have opnået kvalifikationer og erfaringer, der samlet set har bragt dem tættere på arbejdsmarkedet.
 • 90 af deltagerne skal have gennemført forløbet.

Hvor mange er kommet i job?

Målet er, at 30 af deltagerne kommer i job. 

Pr. 31.08.2022 er der kommet

25

deltagere i job

Hvor mange har gennemført forløbet?

Målet er, at 90 af deltagerne gennemfører forløbet

Pr. 31.08.2022 har

75

deltagere gennemført forløbet

Hvor mange har været i forløbet?

Målet er, at 100 i målgruppen skal deltage i forløbet.

Pr. 31.08.2022 har

110

Deltagere opstartet forløbet

Udvalgte projektresultater

 • Der er kommet flere i job i en ordinær virksomhed end ventet.
  Pr. 31.08 2022 er 20 deltagere kommet i job i en ordinær virksomhed og fem i en socialøkonomisk virksomhed. Målet er, at 17 deltagere kommer i job i en ordinær virksomhed. 

 • Der er kommet flere erhvervsinaktive i gang med at søge job end ventet.
  Pr. 31.08.2022 er 47 af deltagerne i gang med at søge job. Målet er, at 45 var kommet i gang med jobsøgningen umiddelbart efter deltagelsen.

 • Der er kommet færre i praktik end ventet. Til gengæld er der kommet flere i beskæftigelse i en ordinær virksomhed.
  Pr. 31.08.2022 har 52 deltagere været i praktik. Målet var, at 85 deltagere skulle i praktik.
Viden og baggrund, Publikation

Metodekatalog fra Jobstyrke i Nord

Metodekataloget kan anvendes af både virksomheder og professionelle til at hente inspiration i de metoder, der bliver brugt i projekt Jobstyrke i Nord.

Læs mere om metodekataloget
Publikation

Samhandel med socialøkonomiske virksomheder

De socialøkonomiske virksomheder kan spille en stor rolle i arbejdet med at hjælpe psykisk sårbare mennesker med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Læs mere om socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland

Har du spørgsmål til Jobstyrke i Nord?

Så kontakt Bente eller Carsten