Resultater fra projekt Jobstyrke i Nord

Det overordnede mål i projekt Jobstyrke i Nord er, at 30 deltagere i målgruppen opnår fast arbejde efter projektperiodens udløb.

Målet i Jobstyrke i Nord er, at

 • 30 deltagere kommer til at forsørge sig selv gennem et ordinært job.
 • 100 i målgruppen skal have opstartet forløbet og derigennem have opnået kvalifikationer og erfaringer, der samlet set har bragt dem tættere på arbejdsmarkedet.
 • 90 af deltagerne skal have gennemført forløbet.

Hvor mange er kommet i job?

Målet er, at 30 af deltagerne kommer i job. 

Pr. 31.12.2022 er der kommet

30

deltagere i job

Hvor mange har gennemført forløbet?

Målet er, at 90 af deltagerne gennemførte forløbet

Pr. 31.12.2022 har

91

deltagere gennemført forløbet

Hvor mange har været i forløbet?

Målet er, at 100 i målgruppen skulle deltage i forløbet.

Pr. 31.12.2022 har

128

deltagere opstartet forløbet

Udvalgte projektresultater

 • Der er etableret de forventede job i ordinære og socialøkonomiske virksomheder
  Pr. 31.12 2022 er 23 deltagere kommet i job i en ordinær virksomhed og syv i en socialøkonomisk virksomhed. Målet var, at hhv. 24 deltagere kommer i job i en ordinær virksomhed og seks i en socialøkonomisk virksomhed

 • Der er kommet flere erhvervsinaktive i gang med at søge job end ventet.
  Pr. 31.12.2022 havde 74 af deltagerne været i gang med at søge job efter endt forløb. Målet var, at 45 var kommet i gang med jobsøgningen umiddelbart efter deltagelsen.

 • Der er kommet færre i virksomhedspraktik end ventet. Til gengæld var der kommet flere i beskæftigelse i en ordinær virksomhed.
  Pr. 31.12.2022 var der etableret 64 virksomhedspraktikker. Målet var, at etablere 85 virksomhedspraktikker.
Viden og baggrund, Publikation

Metodekatalog fra Jobstyrke i Nord

Metodekataloget kan anvendes af både virksomheder og professionelle til at hente inspiration i de metoder, der bliver brugt i projekt Jobstyrke i Nord.

Læs mere om metodekataloget
Publikation

Samhandel med socialøkonomiske virksomheder

De socialøkonomiske virksomheder kan spille en stor rolle i arbejdet med at hjælpe psykisk sårbare mennesker med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Læs mere om socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland

Har du spørgsmål til Jobstyrke i Nord?

Så kontakt Bente eller Carsten