Om Jobstyrke i Nord

En håndholdt indsats, som Jobstyrke Nord repræsenterer, kan ændre på, at personer med en psykisk sårbarhed har svært ved at få og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen kan medvirke til, at denne gruppe af borgere finder plads og kommer til at trives på arbejdsmarkedet.

To socialøkonomiske virksomheder er udvalgt som projektpartnere. Det er TOPVIRK i Frederikshavn, der primært har borgere fra egen kommune i forløb, og Huset Venture Nordjylland, der primært har borgere fra Rebild Kommune i forløb.

Fokus på styrker og barrierer

Målet med Jobstyrke i Nord er, at 30 borgere i målgruppen opnår fast arbejde efter projektperiodens udløb. Derudover skal endnu flere have været i forløb og derigennem have opnået kvalifikationer og erfaringer, der samlet set har bragt dem tættere på arbejdsmarkedet.

Deltagerne i projektet visiteres fra nordjyske kommuner, og efter visitationen er det TOPVIRK og Huset Venture Nordjylland, der står for at føre deltagerne gennem forløbet. Det sker via en håndholdt indsats, hvor man afdækker og arbejder med den enkelte deltagers styrker og barrierer. Målet er at skabe progression på relevante områder, som bringer den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job. Blandt de elementer, der arbejdes med, er hverdagsmestring, resocialisering, motion og sund levevis, IT, udarbejdelse af cv og jobtræning.

Praktik og efterværn

Via en virksomhedsopsøgende indsats findes relevante praktikpladser til projektdeltagerne. I dette arbejde skeles der til, hvilke brancher der lige nu har udækkede behov for arbejdskraft.

Når der indgås en aftale om en praktik, afklares det samtidig, hvilke ordninger det evt. kan være nyttigt at bringe i spil, så praktikvirksomhederne får den rigtige hjælp til onboarding af praktikanten. Der laves også aftaler om et efterværn, hvor projektdeltagerne følges – også efter at praktikken forhåbentligt overgår til en ansættelsesform.

TOPVIK og Huset Venture Nordjylland har hver deres tilgang til arbejdet. Udviklingen af og erfaringerne med disse metoder følges i projektperioden og samles til sidst i et metodekatalog, der skal beskrive, hvordan man kan arbejde med at få psykisk sårbare i beskæftigelse.

Socialøkonomiske virksomheder styrkes

Jobstyrke i Nord har også til hensigt at styrke de socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland via netværksdannelse og øget samhandel med ordinære, socialt ansvarlige virksomheder.

Som led i dette arbejde er der udarbejdet et webkatalog over socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland. Webkataloget er et opslagsværk til ordinære virksomheder, offentlige som private, der gerne vil skærpe deres sociale profil ved øget samhandel med socialøkonomiske virksomheder.

Kataloget er også møntet på brug i kommuner, der skal finde ud af, om det er muligt at finde beskæftigelse til eksempelvis en psykisk sårbar borger i en lokal, socialøkonomisk virksomhed.

Læs mere om kataloget Socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland

 

Jobstyrke i Nord deltagere

Deltagerne i projektet visiteres fra nordjyske kommuner, og efter visitationen er det TOPVIRK og Huset Veture Nordjylland, der står for at føre deltagerne gennem forløbet. Det sker via en håndholdt indsats, hvor man afdækker og arbejder med den enkelte deltagers styrker og barrierer.

-

Vi har arbejdet med hverdagsmestring, resocialisering, motion og sund levevis, IT, udarbejdelse af cv og jobtræning.

Carsten Lunden, seniorkonsulent i Cabi

Resultater fra projekt Jobstyrke i Nord

Læs mere om resultaterne fra projekt Jobstyrke i Nord. Bliv klogere på, hvordan indsatsen for at bringe flere psykisk sårbare personer i Nordjylland i job er virket.

Læs resultater fra Jobstyrke i Nord
Viden og baggrund

Onboarding af medarbejdere eller praktikanter med udfordringer

For nogle ledige kan en praktik på en virksomhed være et stort skridt. De har måske været ledige længe, eller de har psykiske udfordringer, som gør, at de let bliver usikre og utrygge. Få gode tips til onboarding af sårbare medarbejdere.

Læs mere om onboarding af psykisk sårbare

Har du spørgsmål til Jobstyrke i Nord?

Kontakt Bente eller Carsten