Ægtefælleforsørgede indvandrere

Indvandrere, som forsørges af deres ægtefælle, er en overset ressource og arbejdskraft. Få her inspiration til, hvordan du skaber kontakt til målgruppen og motiverer til beskæftigelse.

Erfaringer viser, at det med en relativ lille indsats kan lade sig gøre at motivere de ægtefælleforsørgede til at blive en aktiv del af arbejdsstyrken.

Konkrete værktøjer baner vej for kontakt og motivation

Du kan med fordel benytte disse værktøjer i dit arbejde med at få flere ægtefælleforsørgede indvandrere i arbejde:

Projekt 500

Værktøjerne på disse sider er udsprunget af Projekt 500, hvor seks kommuner med succes har arbejdet metodisk med at motivere og afslutte 159 borgere til job, uddannelse eller aktiv jobsøgning.

Projekt 500 blev afsluttet i 2017, og resultaterne er bl.a. at:

  • 72 procent af deltagerne ved afslutningen af projektet er på arbejdsmarkedet.
  • 35 procent er kommet i ordinært job.
  • 20 procent er påbegyndt en uddannelse.

Læs mere om Projekt 500

Download evalueringen af Projekt 500

Fem typologier: Et forberedelsesværktøj til dig, der er virksomhedskonsulent

Målgruppen af ægtefælleforsørgede er meget bred og mangfoldig. Derfor er der ofte behov for en individuelt sammensat indsats for, at målet om job eller uddannelse kan opfyldes.

Med dette værktøj i hånden får du et overblik over nogle af de mest generelle tendenser for udvalgte typologier ud fra deres jobmål, indstilling, ressourcer og barrierer.

Inddelingen er naturligvis en forenkling og kan ikke erstatte en målrettet og dynamisk tilgang til det enkelte individ. Men den kan give jer et afsæt og inspiration til at sammensætte relevante indsatser baseret på praksiserfaringer fra Projekt 500.

Værktøj til udsøgning og kontakt med målgruppen

De ægtefælleforsørgede vil ofte være en ukendt målgruppe i det offentlige system. De er forsørget af deres ægtefæller, så kontakten til det offentlige er ofte meget sparsom.

Lad dig inspirere af disse værktøjer, som du kan bruge til at skabe kontakt til målgruppen:

Læs inspirationskataloget

Få inspiration og viden til sagsbehandling af langtidssygemeldte med ikke-vestlig baggrund:

Publikation

Inspirationskatalog - Skærp din indsats over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund

Få inspiration og viden til sagsbehandling af langtidssygemeldte med ikke-vestlig baggrund.

Gå til publikationen

Få hjælp til jeres udfordringer. Vi tilrettelægger oplæg, forløb og ydelser, så det giver værdi i jeres organisation.

Få et tilbud: Kontakt Anne Friis Johansen