Alkohol- og misbrugspolitik

Formuler en alkohol- og misbrugspolitik, som vil gøre det lettere for dig at gribe ind, når der opstår alkoholproblemer - eller mistanke om det.

En alkohol- og misbrugspolitik bør bestå af et regelsæt og en række hjælpeforanstaltninger:

  • Regelsættet bør indeholde retningslinier for alkoholforbrug i arbejdstiden. Der bør desuden være en beskrivelse af konsekvenserne ved at overskride reglerne.
  • Hjælpeforanstaltningerne kan fx være fastlagte rutiner for, hvordan I som virksomhed vil hjælpe den medarbejder, der har et misbrugsproblem.
  • I bør også tage stilling til, om I vil betale for et behandlingsforløb.

Uddannelse af nøglepersoner

Desuden bør I overveje at uddanne nøglepersoner, der sikrer, at virksomhedens alkoholpolitik føres ud i livet. En alkoholpolitik bør tage stilling til, hvordan en medarbejder, som fuldfører en behandling, er stillet med hensyn til et fremtidigt karriereforløb.

Indhent mere information hos kommunen

Misbrugsbehandling og alkoholrådgivning er opgaver, der ligger hos kommunerne, og du kan finde nærmere information på din kommunes hjemmeside. 

Eksempel på en alkohol- og misbrugspolitik

Nedenfor finder du et eksempel på en misbrugs- og alkoholpolitik. Brug den som led i jeres arbejde med at udforme en misbrugs- og alkoholpolitik. Du kan kopiere den og rette den igennem med navnet på din virksomhed samt med forhold, der gør sig gældende hos jer. 

Alkohol- og misbrugspolitik

Vi/Virksomhed X ønsker at have rammer, der skaber et positivt arbejdsmiljø og fremmer den enkeltes arbejdsglæde samt understøtter muligheden for, at den enkelte kan udføre sine arbejdsopgaver med kvalitet og effektivitet.

Indtagelse af alkohol samt brug af rusmidler mv. er ikke foreneligt med disse rammer, og med de krav, arbejdspladsen stiller til den enkelte.

Dette betyder:

  • at der ikke må indtages alkohol i arbejdstiden
  • at medarbejderne har et personligt ansvar for, at disse regler overholdes.

Men det betyder også:

  • at medarbejdere med alkohol- eller rusmiddelrelaterede problemer behandles efter retningslinierne, som er beskrevet nærmere i politikken for X (fx sygefravær).
  • at vi/Virksomhed X anerkender, at et misbrug kan have gennemgribende indflydelse på en persons arbejde og privatliv, hvorfor vi/Virksomhed X uddanner personer, der kan støtte og tage vare på problemer omkring misbrug.
  • at der ved særlige lejligheder med ledelsens tilladelse kan indtages alkohol i arbejdstiden.

Kontaktperson: NN.

En formulering omkring, hvordan medarbejdere, der gennemfører et behandlingsforløb stilles karrieremæssigt, kan være: 

"Medarbejderen skal efter fuldført behandling sikres fuld ligeværdighed på arbejdspladsen. Behandlingen vil således ikke berøre et naturligt karriereforløb. Ligeledes vil henvendelse fra familie om hjælp ikke få jobmæssige konsekvenser for den pågældende medarbejder."

Viden og baggrund

Misbrugsproblemer på arbejdspladsen

Tag stilling til, hvordan du vil håndtere misbrug af alkohol, medicin og stoffer i din virksomhed, og formulér en klar politik på området. Det gør det lettere at gribe ind.

Læs mere om emnet

Samtale om misbrug

Få viden og information om, hvordan du håndterer en samtale om misbrug med en medarbejder.

Læs mere

Har du spørgsmål?

Tag fat i vores konsulent og få sparring på de udfordringer, I står overfor. Det er gratis.