Læringskonference og årsrapporter

17 kommuner har siden 2016 arbejdet med at forbedre deres arbejdsmarkedsrettede integrationsindsats. 14. marts 2019 præsenterede de deres erfaringer og resultater på en læringskonference

I samarbejde mellem Rambøll, Cabi og Styrelsen for International Rekruttering og Integration blev der i projektet I mål med Integration 14. marts 2019 afholdt læringskonference med fokus på den beskæftigelsesrettede integration. 

Omkring 100 ledere, specialister og fagprofessionelle fra landets integrationsindsatser deltog i konferencen på Blu Hotel HC Andersen, Odense

Se kort film med indtryk fra årskonferencen

Se program fra konferencen

Se årsrapport 2018 fra I mål med Integration - Se også opsummerende slides

Se årsrapport 2017 fra I mål med Integration

Viden og baggrund

Flygtninge kommer i job – men der skal fokuseres på kvinderne

Kommunerne fra projektet I mål med Integration delte på en læringskonference erfaringer med at udvikle deres integrationsindsats. Gennem projektet har kommunerne gjort store fremskridt, men der er fortsat behov for at holde fokus på kvinderne.

Læs mere