Artikel: Mentorer får folk i job

Mentorer er kommet på dagsordenen ikke mindst på grund af DRs programmer om kommuners og virksomheders misbrug af mentorordninger. Cabi sætter her spot på det gode ved mentorer, som hjælper udsatte ledige i job.

Af Anette Hansen

I Cabi er vi naturligvis ikke det mindste i tvivl om, at misbrug af mentorordninger er forkert og brandærgerligt. Det er det fordi, nogle af de borgere, som skulle have haft gavn af en mentor, åbenbart ikke har fået det. Og det er det fordi, det sætter mentorordningerne generelt i et negativt lys, som risikerer at flytte fokus fra alle de tilfælde, hvor mentorer fungerer godt.

Hjælp til ansvarlige virksomheder

Her vil vi gerne sætte et positivt lys på mentorer, som bidrager til, at udsatte ledige kan komme ud og fungere på virksomheder. I ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats”, som et stort politisk flertal blev enige om i august, står der bl.a.: ”Virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tage del i den aktive beskæftigelsesindsats”.

En undersøgelse, som Epinion netop har gennemført for Cabi viser, at det er over halvdelen af alle danske virksomheder også villige til. Og det giver rigtig god mening. For når udsatte ledige kommer ud på en virksomhed, er der ret gode chancer for, at de får et reelt job, og virksomheden får en god arbejdskraft.

Men opstarten kan være svær både for virksomheden og den nye eller i hvert fald potentielle medarbejder. Derfor er det tit en god idé at tilknytte en mentor i en periode. En god mentor kan hjælpe med at forebygge problemer og bidrage til, at rekruttering af en ledig fra kanten af arbejdsmarkedet kan blive en succes for alle involverede.

Forskellige mentorordninger

Der findes forskellige mentorordninger med forskellige vilkår og udgangspunkter, lige fra frivillige mentorer til dem under Kriminalforsorgen, til dem, der aflønnes via beskæftigelseslovgivningen. Dem, der aflønnes via beskæftigelseslovgivningen, kan være private udbydere af mentorydelser, jobcenteransatte mentorer eller mentorer i virksomhederne. Mentorer i virksomhederne er medarbejdere eller ledere i en virksomhed, der tager ansvar for og bruger tid på at hjælpe en kollega godt i gang. Når altså det foregår, som det skal.

Den tid, virksomhedsmentoren bruger på det, kan virksomheden få kompenseret økonomisk via jobcentret i kommunen i en helt konkret aftale. På den måde får virksomheden støtte til at løfte opgaven med at hjælpe flere i arbejde. Fra juli 2019 bortfalder refusionen fra staten til kommunerne for den udgift, de har til mentorer. I Cabi vil vi gerne appellere til, at kommunerne fortsat bruger mentorordningerne der, hvor det kan fremme, at flere udsatte kommer i arbejde. Det giver god mening både på den korte og især den lange bane, også økonomisk.

Mentorforløb, der virker

Når der etableres en mentoraftale, som jobcentret betaler for, skal der, jf. lovgivningen, laves en helt konkret skriftlig aftale om det sammen med borgeren. Aftalen skal bl.a. beskrive mål med mentorindsatsen og hvilke opgaver, mentor skal bistå med. Derfor burde der ikke være megen tvivl om, hvad der skal leveres fra mentor. Og det bør være en selvfølge, at borgerens sagsbehandler følger op på, om det aftalte bliver leveret. Hvis tingene kører efter bogen, er der basis for at levere et mentorforløb, som i mange tilfælde kan være den individuelle indsats, som hjælper borgeren tættere på eller helt ind på arbejdsmarkedet.

Det siger loven

Læs her, hvad Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats siger om mentorer

Effektstudie: Mentorer får særligt udsatte unge i uddannelse og arbejde og kan være en god investering (december 2015)

Det viser resultaterne af et effektstudie foretaget af professor Michael Rosholm og professor Michael Svarer, TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet.

Når udsatte unge tilknyttes en personlig mentor, kommer de i højere grad i uddannelse og job. Effekten er ikke stor, men for udsatte grupper er effekten betragtelig. Andelen af unge, der er i uddannelse efter et år, stiger fra 12 til 16 procent, når de unge modtager mentorstøtte, mens andelen af unge i arbejde stiger fra 5 til 7 procent. For unge med dårlige skolekundskaber stiger andelen i uddannelse med op mod 10 procentpoints.

Resultaterne er offentliggjort i en pressemeddelelse fra august 2015. Læs hele pressemeddelelsen

Evaluering af mentorordningen

SFI 15:10, 2015

SFI har lavet en evaluering af mentorordningen jf. LAB-loven, for STAR. Evalueringen ser på effekten af mentorordningen over en bred kam og skelner således ikke mellem de forskellige målgrupper og typer af ordninger, og kan bl.a. derfor ikke påvise nævneværdig effekt. Samtidig gør SFI opmærksom på, at der er en vis usikkerhed i forhold til, hvordan de har kunnet måle på effekten.

Mere kvalitativt udleder de, at det er ”afgørende, at mentorerne har de rigtig faglige og personlige kompetencer, at der sker et godt match mellem borger og mentor, og at jobcentrene løbende følger op på mentorforløbene”.

Læs evalueringen her

Har du spørgsmål eller kommentarer?

Så tag fat i Anette Hansen

Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Få viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger.

Læs mere