Det lykkedes for René: Praktikforløb førte til fleksjob og en plads på arbejdsmarkedet

Når rygsækken er fyldt med nederlag, er det svært at få hovedet oven vande og kæmpe videre. Men det gjorde René, som nu har skabt sit eget job 12 timer ugentligt hos Rema 1000 i Maribo. Et resultat, som giver mening for begge parter, mener købmand Brian Stensig Rasmussen.

Projektet Rekruttering fra Kanten ønsker at sætte både virksomheder og jobcentre på Lolland-Falster i stævne. Virksomhederne mangler arbejdskraft, og samtidigt står mange udsatte borgere uden for arbejdsmarkedet uden mulighed for selv at finde vejen til lige netop dét job, der passer til dem.

Én vej ind på arbejdsmarkedet kan være gennem en praktik hos en virksomhed, der tilbyder opgaver, som matcher borgerens kompetencer. Er matchet i top, kan der komme en aftale om beskæftigelse på ordinære timer – eller som i Renés tilfælde et fleksjob - på bordet. Det er målet. Og det er de lykkes med i Maribo.

Ikke en lige vej til succes

Købmand Brian Stensig Rasmussen har god erfaring med at have medarbejdere ansat i fleksjob. En af dem er René, som bruger sine kompetencer til bl.a. at fylde brød op, trimme varer i butikken og presse pap.

René har kæmpet med angst og depression, han har dårlig ryg, og han skal helst ikke have for mange opgaver ad gangen. Tidligere praktikker og skoleforløb har givet et billede af arbejdsmæssige begrænsninger. Samtidigt er René både mødestabil og motiveret til at yde en indsats.

-

Derfor startede han i praktik hos Rema 1000 i marts 2020, hvor han i begyndelsen lavede alt forfaldende arbejde. Der opstod dog udfordringer, og forløbet blev forlænget. I stedet for at opgive samarbejdet med René, gik Brian og den tilknyttede jobformidler, Hans Stengaard, i tænkeboks.

Resultatet blev, at der skulle tænkes i rutinemæssige opgaver uden stor variation, som René selvstændigt kan gå til hånde med. Han voksede med opgaven, og der blev derfor banet vej til et fleksjob på 12 timer om ugen i februar 2021.

Fuld af gåpåmod

Aftalen om et fleksjob skabte stor glæde og tilfredshed hos både René og købmanden Brian.

For René er det en lettelse at ’være som alle andre’, at have en arbejdsidentitet og at være et sted, hvor man bliver behandlet med respekt. Han hopper motiveret på cyklen til arbejde hver uge – og nyder også, at han har fået en bedre økonomi.

Brian ser også ansættelsen i fleksjob som en win-win situation. Der er stor mangel på deltidsansatte på få timer ugentligt, så her har René hjulpet med en helt konkret rekrutteringsudfordring. Desuden kan Brian godt lide at tage et socialt ansvar for det samfund, han er en del af.

Han er desuden bevidst om, at dét at tage et socialt ansvar i butikken sagtens kan give et bedre omdømme i lokalsamfundet, hvilket også er til gavn for forretningen.

”God forretning at have medarbejdere ansat i fleksjob”

Det går godt for René med at varetage sine ugentlige arbejdsopgaver i brødafdelingen og ved pappresseren. Dog kræver han mere ledelse og guidning end nogle af de andre medarbejdere, selvom han nu har udført opgaverne mange gange før.

Det tager købmanden i strakt arm, og han ser det ikke som et problem, der skulle få samarbejdet med René til at stoppe. Det er blot noget, man som leder skal have in mente, når man ansætter borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Brian Stensig Rasmussen er overbevist om, at det er en god forretning at have medarbejdere ansat i fleksjob, da:

  • du ikke direkte får tilskud til lønnen, men som arbejdsgiver skal du kun udbetale løn for de timer, som svarer til medarbejderens arbejdsindsats. Er din medarbejder hos dig 12 timer om ugen, men han/hun er egentligt effektiv i blot otte af timerne, så betaler du for de otte timer.
  • det er hans erfaring, at medarbejderne kommer med motivation, hvilket betyder meget for arbejdspladsen.

”Jeg kan se, at de virkelig giver den en skalle. René har gåpåmod og vil gerne det her,” afslutter han.

Her er grunden til, at samarbejdet mellem virksomhed og jobcenter lykkedes

Vil du også gerne i gang med at rekruttere de helt rigtige medarbejdere til din virksomhed – måske en udsat borger, som har de rette kompetencer?

Hans Stengård, jobformidler i den koordinerende indsats hos Lolland Kommune, fortæller her, hvorfor han mener, at samarbejdet mellem ham og Rema 1000 i Maribo er gået godt:

  1. Jobformidleren skal ikke forsøge sig med et match, som er urealistisk. Der skal være et match i ønsket om fremtoning, mødestabilitet m.v.
  2. Jobformidleren skal være tilgængelig og træde til, når der er udfordringer. Udfordringer behøves ikke nødvendigvis betyde, at samarbejdet mellem virksomheden og borgeren skal slutte, blot at der skal tænkes i andre baner.
  3. Smidig papirgang er også meget væsentligt
Case

Allan arbejder frivilligt: ”Det er en måde at give noget videre til andre.”

Allan Hansen har nok at gøre med at drive Folkets Hus Catering. Men han finder også tid til at være mentor for en ung mand, der skal finde sin vej til arbejdsmarkedet. Som frivillig kan han tale mere frit, og har en an​den adgang end jobcentrets konsulenter.

Læs mere
Projekt

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Projektet er afsluttet i 2021. Udviklingsinitiativ, der gennem kompetenceudvikling og virksomhedssamarbejde, skulle få flere udsatte borgere i job og samtidig afbøde virksomhedernes mangel på arbejdskraft.

Læs mere projektet