Case: Hjørring: Investering på 125 mio. kr. skal få flere i job

En flerårig investering i hele Hjørring Kommunes beskæftigelsesindsats skal få flere i job. Vejen dertil går bl.a. gennem bedre tværfagligt samarbejde samt en øget virksomhedsrettet indsats, og de første erfaringer peger i den rigtige retning.

Mellem 2015 og 2018 vil Hjørring Kommune investere 125 millioner kr. i beskæftigelsesindsatsen med det formål at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet. Det er en investering, som skal give en langt mere effektiv, tværfaglig og tværsektoriel indsats, og der skal arbejdes med borgeren i centrum med det overordnede mål om, at borgeren skal tilbage på arbejdsmarkedet.

Målet er, at den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse bringes ned med et år, og at 1.700 flere kommer i job og uddannelse.

Ifølge planen for investeringen skulle Hjørring Kommune i 2016 kunne realisere en besparelse på 7,3 mio. kr., og trods forsinkelser med at få implementeret bl.a. nyt IT-system og nye arbejdsgange ser det ud til, at Hjørring når målet for 2016, forklarer Torben Birkeholm, seniorkonsulent ved arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune og projektleder for implementering af Hjørring-modellen.

Stort fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

”Mange af de ting og redskaber, vi skulle implementere, fx screeningsværktøj af ledige og etablering af det tværfaglige samarbejde har taget længere tid end forventet, men vi er på rette vej. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er fx 15 procent lavere end for et år siden,” siger Torben Birkeholm.

Konkret investeres de 125 mio. kr. i bl.a.

  • Flere medarbejdere – alene i 2015 er 37 nye medarbejdere ansat i jobcentret
  • Screeningsværktøj
  • Nyt IT-system
  • Efteruddannelse
  • Mentor- og virksomhedsindsats
  • Øvrige indsatser (Sundhed, socialt, udvikling, etc.)

Investeringen foretages løbende over årene og fordeler sig således:

 

2015

mio. kr.

2016

mio kr.

2017

mio. kr.

2018

mio. kr.

I alt
Sagsbehandlere, tværfaglige teams 10,1 8,8 8,8 8,8 36,5
Mentor- og virksomhedsindsatser 4,5 5,9 5,9 5,9 22,2
Øvrige indsatser 4,7 15,4 22,3 23,6 66
I alt 19,3 30,1 37 38,3 124,7

Færre sager til sagsbehandlerne skal give luft

Når Hjørring investerer i at ansætte flere medarbejdere, så er det bl.a. for at bringe sagsmængden for medarbejderne ned, som skal give mere plads til individuelle løsninger, der er målrettet borgerens behov.

”IT-systemer og screeningsværktøjer er blot støtte til, at vi kan arbejde mere individuelt med borgerne og i højere grad ramme deres behov. Det betyder også, at vi har udviklet nye tilbud, vi ikke har haft før. Fx forløb til angstpatienter, livsstilsforløb til personer med BMI på over 30 og forløb for borgere med både psykiske og fysiske lidelser,” siger Torben Birkeholm.

Forsker ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) ved Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard, har fulgt Hjørring Kommunes investering i beskæftigelsesindsatsen, og ifølge ham rammer den rigtigt på mange punkter.

Stor satsning med potentiale

”Det er en stor satsning, men selve tankegangen om at investere langsigtet er den helt rigtige. Vi ved, at det, der virker, er at arbejde helhedsorienteret og individuelt målrettet den enkelte borger, og så skal man være indstillet på, at der ikke er et kortsigtet afkast, men at det skal høstes på den lange bane,” siger Thomas Bredgaard.

”Vi har også en antagelse om, at det har en betydning, hvis man nedbringer sagsmængden for sagsbehandlerne, fordi det er helt afgørende med en god relation mellem borger og sagsbehandler,” fortsætter han.

I Hjørring er forventningen, at efterhånden som investeringerne laves, og de nye tiltag begynder at virke, vil kommunen opleve en større besparelse.

Den forventede besparelse i investeringsperioden:

undefined

 ”Det er borgere, som tager lang tid om at blive klar til arbejdsmarkedet, så der vil være en akkumuleret effekt. Den indsats, som blev sat i gang i 2015, ser vi måske først resultatet af i 2017, og det skal vi hele tiden holde os for øje siger Torben Birkeholm.

Efter 2018 forventer Hjørring Kommune desuden at spare yderligere 50 millioner kr. om året på offentlig forsørgelse i forhold til i dag. Det vil betyde, at investeringen er tjent hjem allerede i 2019.