Case: Jobcenter Vejle: Stil krav til os

I Vejle vil det lokale jobcenter lempe flere svage ledige ind på jobmarkedet, og det kræver virksomheder, der vil samarbejde om at løfte opgaven. Til gengæld kan jobcentret tilbyde god hjælp til virksomhederne. Og det er tilladt at stille krav til jobcentret.

I Vejle Kommune er 1.500 ledige på kontanthjælp, hvoraf 400 er umiddelbart parate til arbejdsmarkedet.

De sidste 1.100 skal der gøres noget ekstra for. Og det skal ikke ske på de kommunale projekter. Både jobcentret og de ledige er enige om, at de ledige skal ud i virksomhederne.

Derfor har Jobcenter Vejle sat yderligere fokus på samarbejdet med de private virksomheder, og samtidig håber de på, at også offentlige virksomheder kommer på banen i samme grad.

Men det er vigtigt, at virksomhederne går helhjertet ind i projektet, når det gælder ansættelse af svage ledige.

”Det tager tid at indsluse denne gruppe ledige på arbejdspladsen, og der skal være en reel lyst til at gå ind i arbejdet. For det går op og ned, når man arbejder med ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet, og man skal ikke opgive alt for let."

"Til gengæld får virksomhederne god, stabil arbejdskraft, når det lykkes, og der er ubetalelige succesoplevelser at hente, når det går godt,” siger Bent Iversen, afsnitsleder for virksomhedsservice i Jobcenter Vejle.

Stil krav til jobcentrene

Virksomhederne må gerne stille krav til jobcentrene. De kan forlange, at jobcentrene hjælper med at rekruttere nye medarbejdere. Og de kan via mentorordningen forlange betaling for noget af den ekstra tid, det tager at indsluse denne gruppe.

”Vi kan også stille nogle værktøjer til rådighed for at fastholde medarbejdere, som er i fare for at ryge ud eller for at forebygge sygefravær,” siger Bent Iversen.

Mentorordninger virker

I det daglige arbejde med at få ledige ud på arbejdsmarkedet bruger jobcentret redskaber som praktik, løntilskud, mentorordning, fleksjob, skånejob og støtte til voksenlærling. Særligt mentorordninger har vist sig som et nyttigt redskab, og den praksis skal udbredes, mener Bent Iversen.

”I virksomheder, som ikke mener, de har ressourcer til at frigive en mentor, har kommunen ansat mentorer, som kan tage ud på virksomheden. Men erfaringen er, at når det kan lade sig gøre, skal man vælge den interne mentor. Virksomhedens egen mentor kan noget andet end den eksterne mentor, når det drejer sig om virksomhedskulturen,” siger Bent Iversen.

På Jobcenter Vejle skelner de ikke særligt mellem, om den ledige er nydansker eller ej. Der skal stilles de samme krav, lige meget hvor man kommer fra.

”Og arbejdsgivere interesserer sig for mennesker og arbejdskraft, ikke for hvor folk kommer fra,” siger Bent Iversen.

Ud af Vejle Kommunes 104.000 indbyggere er 1.500 på kontanthjælp

1.100 af dem kræver en ekstra indsats, og 500 af dem er af anden etnisk herkomst end dansk

Kontakt Bent Iversen, Jobcenter Vejle beniv@vejle.dk 
eller tlf. 7681 6333.