Case: Industriens Vikar Service: Udenlandske vikarer skal også integreres

Industriens Vikar Service (IVS) formidler udenlandske vikarer til danske virksomheder. Vikarerne skal helst fungere på virksomhederne fra dag ét, og den gode start kan hjælpes på vej ved opmærksomhed på nogle få punkter.

Mange virksomheder mangler arbejdskraft i disse år. For nogle er løsningen at ansætte nydanske medarbejdere, mens andre rekrutterer vikarer fra fx Tyskland, Polen eller Litauen.

Uanset om man vælger nydanske medarbejdere eller udenlandske vikarer, kan en særlig opmærksomhed lette integrationen af de nye medarbejdere. Og i mange tilfælde skal opmærksomheden rette sig mod de samme områder.

Hos Industriens Vikar Service (IVS) i Fredericia har man erfaringer med vikarer fra både Østeuropa og Tyskland. De ansættes i mange forskellige typer virksomheder. Og virksomhederne forventer, at vikarerne kan udfylde jobbet fra start. Det kræver et vist forarbejde.

Arbejde og fritid i samspil

”Vikarerne skal trives – både i arbejdstiden og fritiden, for begge dele er vigtige fundamenter for, at jobbet bliver velfungerende. I arbejdstiden handler det først og fremmest om sproget, som er en udfordring langt de fleste steder,” siger Kim Larvold, afdelingsleder hos IVS.

”Men der kan også opstå udfordringer, når forskellige arbejdskulturer mødes. Der kan være forskelle i virksomhedens og medarbejderens forventninger til, hvor selvstændigt vikaren skal løse de daglige opgaver,” siger han.

Og det er et af de punkter, hvor vikarbureauet forbereder både virksomheder og kommende medarbejdere.

IVS er også opmærksomme på, at en god integration af tyske, polske eller andre vikarer kræver en grundig orientering til hele virksomheden.
Hvis kollegaerne ved, hvem de nye medarbejdere er, og hvad arbejdspladsen gør for at få det hele til at glide så godt som muligt, så er chancen for et godt kollegasamarbejde også større.

Kim Larvold opfordrer desuden vikarer og virksomheder til også at have et øje på fritiden. Det kan for eksempel være gennem deltagelse i firmasport eller andre sociale arrangementer på arbejdspladsen.

Klarer sproget på trods

Fredericia Skurvogne har bl.a. rekrutteret litauiske medarbejdere gennem IVS, og Hans Verner Johansen fra Fredericia Skurvogne er glad for sine udenlandske medarbejdere. Her har man fået hverdagen til at fungere ved hjælp af nogle små tiltag.

”Der er brug for, at alle parter gør noget for at række over sprogbarrieren, for sproget er en udfordring. Men hvis de kan lidt tysk, engelsk eller dansk, så klarer vi os. Vi sammensætter arbejdsteams, hvor alle medarbejdere kan tale sammen, og så er vi blevet bedre til at bruge tegnsprog eller helt konkret vise, hvordan en opgave skal løses,” siger Hans Verner Johansen.

Desuden holder Fredericia Skurvogne en gang om måneden et fyraftensmøde, hvor en tolk kommer på besøg. Så er der mulighed for at give en mere grundig forklaring, og medarbejderne har mulighed for at spørge om det, de ikke klarer i hverdagen. 

Kommer langt med små hensyn

Både når det drejer sig om integration af nydanskere og ansættelse af udenlandske vikarer, er det vigtigt, at medarbejderne matcher kompetencekravene bedst muligt. Men det er også vigtigt, at de trives på arbejdspladsen, så de også kan fastholdes på længere sigt.

Og ofte er det også nødvendigt at tage nogle særlige hensyn. På Fredericia Skurvogne har de litauiske medarbejdere brug for lange sammenhængende ferier, nogle har brug for at samle arbejdstimerne på fire af ugens dage, og nogle har også brug for lidt hjælp til at forstå lønsedler, skatteforhold og så videre. Og det har de formået at indrette hverdagen efter hos Fredericia Skurvogne.

”Vi har nok også en fordel af, at vi er en produktionsvirksomhed. Her er ingen kunde- eller brugerkontakt, som gør det nødvendigt at kunne kommunikere godt, og der er heller ikke tale om konstant nye arbejdsopgaver, som stiller krav til den daglige kommunikation,” siger Hans Verner Johansen om Fredericia Skurvognes succes med at få hverdagen til at fungere.

IVS formidler vikarløsninger i trekantsområdet både til ufaglærte og faglærte stillinger inden for industri, lager og administration.

Læs mere på www.i-v-s.dk
Kontakt Kim Larvold på 7591 4413