Ti borgercases til refleksion

Rambøll har udarbejdet ti forskellige borgercases, som hver især beskriver en udfordring eller et dilemma i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats set fra borgerens, fagprofessionelles og virksomhedens perspektiv. Med til hver borgercase følger desuden en række refleksionsspørgsmål.

Der er ikke ét rigtigt svar til spørgsmålene, men det er et godt værktøj til at få gang i dialogen.

Download de ti borgercases