Flygtningekvinder i job

En del af kommunerne i I mål med Integration har haft fokus på at skabe job til kvinder, som er flygtninge eller familiesammenførte.

Integrationsbarometeret viser, at på landsplan er over halvdelen af mændene i målgruppen i beskæftigelse efter tre år i Danmark. Kvinderne er derimod ikke i job i samme omfang som mændene.

Men nogle kvinder i målgruppen lykkes med at få job. TV Lorry har i marts 2019 kørt en mindre serie om emnet.