Evaluering af Projekt Socialt Frikort til flere

 I Esbjerg, Holstebro, Vejle og Næstved kommuner.

Den overordnede målsætning med pilotprojektet har været at udvikle og afprøve modeller for lokale indsatser, der giver flest mulige borgere med særlige sociale problemer mulighed for at få småjobs og adgang til positive fællesskaber gennem brugen af det sociale frikort.

Formålet med projektet har således været at imødekomme et behov for konkret erfaring med og praksisviden om, hvordan det sociale frikort kan implementeres lokalt.

Indeværende erfaringsopsamling skal ses som en formidling af projektets resultater og erfaringer til inspiration for de øvrige danske kommuner. Samtidig kan erfaringer og opmærksomhedspunkter ses som et bidrag til, hvordan rammerne for ordningen kan justeres, så socialt frikort bliver en større succes.

Download evalueringen her ✓

I evalueringen kan du bl.a. læse om:

  • de vigtigste erfaringer fra projektet
  • projektets resultater
  • perspektiver på baggrund af projektet.

 

Hent den her

-

Har du spørgsmål til publikationen?

Så kontakt Carl Eric

Viden og baggrund

Socialt frikort

Et arbejdsfællesskab er et af de stærkeste fællesskaber, vi har. Socialt frikort-ordningen åbner muligheden for, at mennesker med komplekse sociale problemer bliver en del af fællesskabet.

Læs mere om socialt frikort

Cabis publikationer

Få en samlet oversigt over Cabis udgivelser om det rummelige arbejdsmarked.

Læs mere