Spørgsmål og svar

Her kan du se en oversigt over udvalgte spørgsmål og svar om det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Find svar på centrale, udvalgte juridiske spørgsmål nedenfor. Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.

Fleksjob

Fleksjob, løn og pension efter de nye regler (15.11.2013)
Fleksjob for selvstændige og overenskomst (15.11.2013)
Fleksjob i udenlandsk registreret virksomhed (15.11.2013)
Fleksjob og afspadsering (15.11.2013)
Fleksjob og arbejdsevne (15.11.2013)
Fleksjob og elev-/lærlingeforløb (15.11.2011)
Fleksjob og ferie (15.11.2013)
Fleksjob og feriepenge (15.11.2013)
Fleksjob og frist for vurdering af arbejdsevne (15.11.2013)
Fleksjob og fritstilling - og nyt job (15.11.2013)
Fleksjob og (med)ejerskab af virksomhed (15.11.2013)
Fleksjob og ledighed (15.11.2013)
Fleksjob og opsigelse ved 65 år (15.11.2013)
Fleksjob og ugentligt timetal (15.11.2013)
Fleksjob og ulønnet praktik (15.11.2013)
Fleksjob, opsigelse og fratrædelse (15.11.2013)
Fleksjobrefusion og sygedagpenge (15.11.2013)
Tidsfrist for at skaffe fleksjob (15.11.2013)
Fleksjob - Medarbejder flytter til anden kommune (15.01.2014)
Fleksjob - ansættelse i ægtefælles virksomhed (02.12.2013)

Løntilskud

Ansættelse af ægtefælle (15.11.2013)
Antal personer i løntilskud (15.11.2013)
Ledighed før ansættelse i job med løntilskud (15.11.2013)
Lønniveau for førtidspensionister i løntilskud (15.11.2013)
Løntilskud efter supplerende kontanthjælp (15.11.2013)
Merbeskæftigelse og vagtplaner (15.11.2013)
Sammenhængende og sammenlagt ledighed (15.11.2013)

Mentor

Kørepenge til mentor (15.11.2013)
Støtte til mentortimer - tildeling til pladser og ikke cpr-nummer (15.11.2013)

Revalidering

Revalidering og elevuddannelse (15.11.2013)
Revalidering og personlig assistance mv. (08.01.2014)

Skånejob / job med løntilskud til førtidspensionister

Skånejob ud over folkepensionsalderen (15.11.2013)

Sygdom og sygedagpenge

Ferie under delvis raskmelding (15.11.2013)
Forlængelse af sygedagpenge - anden sygdom (15.11.2013)

Virksomhedspraktik

Alenearbejde i virksomhedspraktik (15.11.2013)
Antal personer i virksomhedspraktik (15.11.2013)
Ferie under 4 ugers virksomhedspraktik (15.11.2013)
Virksomhedspraktik - forholdstalskrav og medarbejderrepræsentant (15.11.2013)
Virksomhedspraktik for førtidspensionister (15.11.2013)
Virksomhedspraktik hos tidligere arbejdsgiver (15.11.2013)
Virksomhedspraktik i udlandet (15.11.2015)
Virksomhedspraktik i ægtefælles virksomhed (15.11.2013)
Virksomhedspraktik og forsørgelsesgrundlag (15.11.2013)
Virksomhedspraktik og konkurrenceforvridning (15.11.2013)
Virksomhedspraktik og sygefravær (15.11.2013)

Virksomhedsrevalidering

Ferie under virksomhedsrevalidering (15.11.2013)
Optjening af sygedagpengeret under virksomhedsrevalidering (15.11.2013)
Revalidering - skat og merarbejde (15.11.2013)

Øvrige emner

Beskyttet beskæftigelse (15.11.2013)
Beskyttet beskæftigelse og grænse for aflønning (15.11.2013)
Isbryderordning - ophør i utide (29.11.2013)
Jobrotation - i forbindelse med hvilke uddannelser? (15.11.2013)
Selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (15.11.2013)
Sociale kapitler og rimelighedskravet (15.11.2013)


Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med lovstof

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.